×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ EVREI

Capitolul 8

Mai aleasă e preoţiia lui Hristos decât cea leviticească, fiindcă El în ceriu şeade de-a dreapta Tatălui şi au fost slujitoriu de mai mari taine decât preoţii Legii Vechi. Arată şi cum că Testamântul Nou e de lipsă pentru scădearea celui Vechiu şi pentru făgăduinţa lui Dumnezeu prin Ieremiia.

1 Iară capul celor ce să zic Arhiereu ca Acesta avem, Carele au şezut de-a dreapta scaonului mărirei în ceriuri.

2 Slujitoriu sfintelor şi cortului celui adevărat, care l-au înfipt Domnul şi nu omul.

3 Că tot arhiereul pentru ca să aducă daruri şi jertve să pune, pentru aceaea trebuia să aibă ceva şi Acesta să aducă.

4 Că de ar fi pre pământ, nici ar fi preot, fiindcă era preoţi carii aducea daruri după Leage,

5 Carii slujesc chipului şi umbrii celor cereşti, precum s-au zis lui Moisi când vrea să facă cortul, că au zis: „Vezi să faci toate după chipul care s-au arătat ţie în munte”.

6 Iară acum, mai bună slujire au dobândit, încât easte şi Legii ceii mai bune împăcătoriu, carea spre mai bune făgăduinţe s-au aşezat.

7 Că de ar fi fost cea dintâiu făr’ de prihană, nu s-ar fi căutat locul ceii de-a doao.

8 Că, defăimându-i pre ei, zice: „Iată, zile vor veni, zice Domnul, şi voiu săvârşi preste casa lui Israil şi preste casa lui Iuda, leage noao.

9 Nu după aşezământul de leage care l-am făcut părinţilor lor în zioa când L-am apucat pre ei de mâna lor, ca să-i scoţ din pământul Eghiptului, că ei nu au rămas întru aşezământul Mieu de leage şi Eu i-am părăsit pre ei, zice Domnul.

10 Că acesta easte aşezământul de leage care voiu pune casii lui Israil după zilele acealea, zice Domnul: dând legile Meale în cugetele lor, şi în inimile lor le voiu scrie pre eale şi voiu fi lor Dumnezeu şi ei vor fi Mie norod.

11 Şi nu va mai învăţa nimenea pre vecinul său şi nimenea pre fratele său, zicând: «Cunoaşte pre Domnul!», că toţi Mă vor şti, de la cel mic până la cel mare al lor.

12 Pentru că milostiv voiu fi nedreptăţilor lor, şi păcatele lor şi fărdelegile lor nu le voiu mai pomeni”.

13 Zicând: „Cea Noao”, au învechit pre cea dintâiu, iară ce să învecheaşte şi îmbătrâneaşte aproape easte de perire.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.