×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ EVREI

Capitolul 4

De vreame ce jidovii pentru necredinţa n-au întrat la odihna cea făgăduită şi trebuie alţii să între, să cuvine a avea grijă ca să nu ne scădem de dânsa, ci, crezind, să ne priimim într-însa. De cuvântul lui Dumnezeu cel viu şi putearnic, Care la toate să uită, şi de neputinţele Lui, ca să folosească neputinţelor noastre.

1 Drept aceaaea, să ne teamem ca nu cumva, părăsind făgăduinţa despre întrarea întru odihna Lui, să se socotească cineva din voi s fi lipsit.

2 Pentru că şi noao bine s-au vestit, ca şi acelora, ci nu au folosit acelora cuvântul auzului, nefiind amestecat cu credinţa celor ce au auzit.

3 Că vom întra întru odihnă cei ce am crezut, cum au zis: „Precum am jurat întru mâniia Mea, de vor întra întru odihna Mea”, măcar de era făcute lucrurile de la zidirea lumii.

4 Că au zis oareunde, de zioa a şaptea, aşa: „Şi S-au odihnit Dumnezeu în zioa a şaptea de toate lucrurile Sale”.

5 Şi de aceasta, iarăşi: „De vor întra întru odihna Mea”.

6 Că, de vreame ce au rămas oarecarii a întra într-însa, iară aceia cărora mai înainte bine li s-au vestit nu au întrat, pentru necredinţa,

7 Însă rânduiaşte o zi oarecarea, „astăzi”, întru David, zicând (după atâţa ani, precum s-au zis): „Astăzi, de veţi auzi glasul Lui, nu vă învârtoşaţi inimile voastre”.

8 Că, de le-ar fi făcut Iisus acelora odihnă, nu ar fi grăit de altă zi după aceastea.

9 Drept aceaea, s-au lăsat sărbătoarea sâmbetii norodului lui Dumnezeu.

10 Că cel ce au întrat în odihna Lui şi acela s-au odihnit de lucrurile sale, precum şi Dumnezeu de ale Sale.

11 Deci, să ne nevoim a întra întru odihna aceaea, ca să nu cază cineva întru aceaeaşi pildă a neascultării.

12 Pentru că viu easte cuvântul lui Dumnezeu şi lucrătoriu şi mai ascuţit decât toată sabiia ascuţită de amândoao părţile şi străbate până la despărţirea sufletului şi a duhului şi a mădulărilor şi a măduhăi, şi judecătoriu cugetelor şi gândurilor inimii.

13 Şi nici o făptură nu easte nearătată înaintea Lui, ci toate sânt goale şi descoperite înaintea ochilor Lui, cătră Carele e noao cuvântul.

14 Drept aceaea, având Arhiereu Mare, Carele au străbătut ceriurile, pre Iisus, Fiiul lui Dumnezeu, să ţinem mărturisirea.

15 Că nu avem Arhiereu carele să nu poată pătimi împreună cu neputinţele noastre, ci ispitită întru toate după asemănare făr’ de păcat.

16 Să ne apropiem, dară, cu nădăjduire la scaonul darului Lui, ca să luom milă şi să aflăm dar spre ajutoriu la vreame de treabă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.