×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ EVREI

Capitolul 1

Testamântul cel Nou, prin Hristos dat, cu atâta întreace pre cel Vechiu, prin îngeri dat, cu cât Hristos e mai vreadnic decât îngerii pre carii, cu naşterea, cu domniia, cu putearea şi cu cinstea, îi întreace.

1 În multe fealiuri şi în multe chipuri, de demult, Dumnezeu grăind părinţilor prin proroci, în zilele aceaste mai pre urmă, au grăit noao întru Fiiul,

2 Pre Carele L-au pus moştenitoriu tuturor, prin Carele şi veacii au făcut;

3 Carele, fiind strălucirea măririi şi chipul statului Lui şi purtând toate cu cuvântul puterii Sale, prin Sine singur făcând curăţire păcatelor noastre, au şezut de-a dreapta scaonului măririi, întru ceale înalte,

4 Cu atâta mai bun făcându-Să decât îngerii, cu cât mai osăbit nume decât dânşii au moştenit.

5 Căci căruia din îngeri au zis cândva: „Fiiul Mieu eşti Tu, Eu astezi Te-am născut”; şi iară: „Eu voiu fi Lui Tată şi Acela va fi Mie Fiiu”?

6 Şi iarăşi, când duce pre Cel Întâiu Născut în toată lumea, zice: „Şi să se închine Lui toţi îngerii lui Dumnezeu”.

7 Şi cătră înger zice: „Cel ce face îngerii Săi duhuri şi slugile Sale pară de foc”.

8 Iară cătră Fiiul: „Scaonul Tău, Dumnezeule, în veacul veacului, toiagul îndreptării, toiagul împărăţiei Tale.

9 Iubit-ai dreptatea şi ai urât fărdeleagea, pentru aceaea Te-au uns pre Tine, Dumnezeule, Dumnezeul Tău cu untuldelemn al bucuriei, mai mult decât pre părtaşii Tăi”.

10 Şi iară: „Întru început Tu, Doamne, pământul ai întemeiat şi lucrurile mâinilor Tale sânt ceriurile.

11 Acealea vor peri, iară Tu rămâi şi toate ca o haină să vor învechi.

12 Şi ca pre un veşmânt le vei învăli şi să vor schimba, iară Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu să vor împuţina”.

13 Şi cărui dintre îngeri au zis cândva: „Şezi de-a dreapta Mea, până când voiu pune pre vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale”?

14 Au nu toţi sânt duhuri slujitoare, carii să trimit spre slujbă pentru cei ce vor să moştenească mântuirea?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.