×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ TIMOTEIU 1

Capitolul 3

Învaţă pre Timoteiu cum trebuie să fie episcopii, diiaconii şimuierile; ca să ştie cum trebuie să petreacă în besearică, carea easte stâlpul adevărului. Şi laudă taina dumnezeieştii întrupări.

1 Credincios e cuvântul: „De pofteaşte cineva episcopie, bun lucru pofteaşte”.

2 Însă să cade episcopului să fie făr’ de prihană, al unei muieri bărbat, priveghitoriu, treaz la minte, bine împodobit, iubitoriu de străini, învăţătoriu,

3 Nebeţiv, negrabnic a bate, nelacom la dobândă urâtă, ci blând, nesfadnic, neiubitoriu de argint,

4 Casa sa bine chivernisindu-şi, fecioriu având ascultători, cu toată curăţiia.

5 (Că de nu ştie cine va chivernisi casa sa, cum va purta grije de besearica lui Dumnezeu)?

6 Nu de curând botezat fiind, ca nu umflându-să să cază în judecata diiavolului.

7 Şi să cade lui şi mărturie bună să aibă de la cei din afară, ca să nu cază în batjocură şi în cursa diiavolului.

8 Diiaconii, aşijderea, de cinste să fie, nu cu doao guri, nebeutori de vin mult, neagonisitori de dobândă spurcată.

9 Ci având taina credinţii întru cunoştinţă curată.

10 Şi aceştia să se ispitească întâiu, după aceaea să slujească, făr’ de prihană fiind.

11 Muierile, aşijderea, de cinste negrăitoare de rău, nelimbute, treaze, credincioase întru toate.

12 Diiaconii să fie a unii muieri bărbaţi, fiii îndreptându-şi şi casele sale.

13 Că cei ce slujesc bine treaptă bună loruşi dobândesc şi multă îndrăznire întru credinţa carea easte întru Hristos Iisus.

14 Aceastea scriu ţie având nădeajde că voiu veni la tine făr’ de zăbavă.

15 Iar de mă voiu zăbovi, ca să ştii cum trebuie în Casa lui Dumnezeu a petreace, carea easte besearica Dumnezeului celui viu, stâlp şi întărire adevărului.

16 Şi cu adevărat mare easte taina creştinătăţii: „Dumnezeu S-au arătat în trup, îndreptatu-S-au în Duh, arătatu-S-au îngerilor, S-au propoveduit întră neamuri, crezut au fost în lume, înălţatu-S-au întru mărire”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.