×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ TIMOTEIU 1

Capitolul 2

Vrea să se facă rugăciuni şi mulţămite pentru împăraţi şi pentru cei mai mari. Şi zice că Unul easte Dumnezeu şi mijlocitoriu. Cum trebuie să se roage bărbatul şi muiarea; şi cum trebuie să se împodobească aceasta, carea nu trebuie să înveaţe pre alţii, ci în taină să înveaţe.

1 Rogu-te, dar, mai înainte de toate, să faceţi rugăciuni, ceareri, făgăduinţe, mulţămite pentru toţi oamenii,

2 Pentru împăraţi şi pentru toţi carii sânt în deregătorii, ca să petreacem viiaţă lină şi cu odihnă, întru toată creştinătateaa şi curăţiia.

3 Că acesta e lucru bun şi priimit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitoriul nostru,

4 Carele va să se mântuiască toţi oamenii şi să vie la cunoştinţa adevărului.

5 Că Unul easte Dumnezeu, Unul şi Mijlocitoriu între Dumnezeu şi oameni, omul Iisus Hristos,

6 Carele pre Sine Însuşi S-au dat preţ de răs-cumpărare pentru toţi, mărturie în vremile Sale.

7 Întru carea sânt pus eu propoveduitoriu şi apostol (adevărul zic întru Hristos, nu minţ), învăţătoriu neamurilor întru credinţă şi întru adevăr.

8 Voiesc, dară, ca să se roage bărbaţii în tot locul, râdicându-şi mâinile curate, făr’ de mânie şi făr’ de îndoire.

9 Aşijderea, şi muierile cu podoabă de cinste, cu sfiială şi cu buna obicinuinţă să se împodobească pre sine, nu cu împletirea părului, au cu aur, au cu mărgăritariu, au cu haine scumpe,

10 Ci (precum să cuvine muierilor celor ce să făgăduiesc teamerii de Dumnezeu) cu fapte bune.

11 Muiarea întru tăceare să se înveaţe cu toată ascultarea.

12 Iară muierii să înveaţă ea pre altul nu îngăduiesc, nici să-şi stăpânească bărbatul, ci să fie întru tăceare.

13 Că Adam s-au zidit întâiu, apoi Eva.

14 Şi Adam nu s-au amăgit. Iară muiarea, amăgindu-să, au fost pricina călcării de poruncă.

15 Iară să va mântui prin naşterea de fii, de vor petreace întru credinţă şi în dragoste şi întru sfinţire, cu înţelepţie.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.