×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ TESALONICHEANI 2

Capitolul 2

Îi dojeneaşte despre zioa Domnului, să nu crează amăgiturilor, arătând că va veni mai înainte fiiul peririi, care multe fealiuri de arătări mincinoasă va face, cu carele cei răi să vor amăgi. Pentru aleagerea şi credinţa tesalonicheanilor dă har, îndemnându-i ca să ţeie ceale ce au învăţat de la el, şi să roagă pentru mângăiarea şi întărirea lor.

1 Şi vă rugăm pre voi, fraţilor, pentru venirea Domnului nostrum Iisus Hristos şi pentru a noastră adunare la Dânsul.

2 Ca nu curând să vă mutaţi voi din minte, nici să vă spăimântaţi, nici prin duh, nici prin cuvânt, nici prin carte, ca cum ar fi trimisă de la noi, cum că ar fi sosit zioa lui Hristos.

3 Să nu vă amăgească cineva pre voi, nici într-un chip, că va veni mai înainte de ce va veni părăsirea şi să va arăta omul păcatului, fiiul peririi,

4 Împrotivnicul acela, carele să va înălţa mai presus decât tot cel ce să zice Dumne-zeu, sau să cinsteaşte, aşea cât va şedea el în besearica lui Dumnezeu, ca un Dumnezeu, arătându-să pre sâne cum că ar fi el dumnezeu.

5 Au nu vă aduceţi aminte că, încă fiind eu la voi, aceastea am zis voao?

6 Şi acum, cel ce opreaşte ştiţi, ca să se areate el la vreamea sa.

7 (Că, iată, taina fărdelegii să lucrează; numai cel ce ţine acum să ţie până ce să va luoa din mijloc).

8 Şi atunci, să va arăta acel făr’ de leage, pre carele Domnul îl va omorî cu duhul gurii Sale şi-l va piiarde cu arătarea venirii Sale,

9 A căruia venire easte după lucrarea satanei întru toată putearea şi seamne şi minuni mincinoase,

10 Şi toată amăgirea nedreptăţii întru cei peritori, pentru că dragostea adevărului nu au priimit, ca să se mântuiască ei.

11 Şi pentru aceaea, va trimite lor Dumne-zeu lucrarea înşelăciunii, ca să crează ei minciunii,

12 Ca să ia judecată toţi carii nu au crezut adevărului, ci bine au voit întru nedreptate.

13 Iară noi deatori sântem pururea a mulţămi lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor iubiţi de Domnul, că v-au ales pre voi Dumnezeu din început spre mântuire, întru sfinţirea duhului şi întru credinţa adevărului,

14 La carea v-au chemat pre voi prin Bună-vestirea noastră, spre câştigarea măririi Domnului nostru Iisus Hristos.

15 Pentru aceaea, fraţilor, staţi şi ţineţi învăţăturile care le-aţi învăţat, ori prin cuvântul, ori prin cartea noastră.

16 Iară Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos şi Dumnezeu şi Tatăl nostru, Carele ne-au iubit pre noi şi ne-au dat mângăiare veacinică şi nădeajde bună prin dar,

17 Să mângăie inimile voastre şi să vă întărească pre voi întru tot cuvântul şi fapta bună.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.