×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ TESALONICHEANI 2

Capitolul 1

Mulţămeaşte lui Dumnezeu pentru credinţa şi suferirea în goane a tesalonicheanilor, pentru care zice că, în zioa judecăţii, ei vor luoa slavă, iar împrotivnicii izbândă, rugându-să ca vreadnici să se facă de chemarea lui Dumnezeu.

1 Pavel şi Siluan şi Timotei, besearicii tesalonicheanilor întru Dumnezeu Tatăl nostru, şi întru Domnul Iisus Hristos:

2 Dar, voao, şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos.

3 Deatori sântem pururea a mulţămi lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, precum să cuvine, căci mult creaşte credinţa voastră şi să înmulţeaşte dragostea a unuia fieştecăruia din voi spre altul.

4 Atâta cât şi noi sânguri ne lăudăm de voi întru besearicile lui Dumnezeu, pentru răbdarea voastră şi pentru credinţa, întru toate goanele voastre şi năcazurile care le suferiţi.

5 Întru arătarea dreaptei judecăţii lui Dumnezeu, ca să vă învredniciţi voi împărăţiei lui Dumnezeu, pentru carea şi pătimiţi.

6 De vreame ce e drept la Dumnezeu a răsplăti năcazul celor ce vă năcăjesc pre voi,

7 Şi voao, celor năcăjiţi, odihnă cu noi la arătarea Domnului Iisus din ceriu, cu îngerii puterii Sale.

8 Cel ce în văpaie de foc va da izbândă celor ce nu cunosc pre Dumnezeu şi celor ce nu ascultă de Evangheliia Domnului nostru Iisus Hristos.

9 Carii vor luoa muncă perirea cea veaci-nică de la faţa Domnului şi de la mărirea tăriei Lui,

10 Când va veni să Se mărească întru sfinţii Săi, şi să Se facă minunat întru toţi credincioşii (că credincioasă s-au făcut mărturiia noastră între voi) în zioa aceaea.

11 Pentru carea ne şi rugăm pururea pentru voi, ca să vă învrednicească pre voi Dumnezeul nostru chemării şi să vă plinească toată bunăvoinţa bunătăţii şi lucrul credinţii întru puteare.

12 Ca să se mărească numele Domnului nostru Iisus Hristos întru voi, şi voi întru El, după darul Dumnezeului nostru, şi al Domnului Iisus Hristos.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.