×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ TESALONICHEANI 1

Capitolul 5

Zice că zioa judeţului făr’ de veaste va veni, însă nu-i va putea apuca negata, fiindcă tot spre aceaea să gătesc, spre carea îi şi îndeamnă; şi-i dojeneaşte despre ascultarea celor mai mari, şi cum trebuie a să purta între sine şi cătră Dumnezeu. Să roagă pentru ei, şi zice să se roage şi ei pentru dânsul.

1 Iară de ani şi de vremi, fraţilor, nu aveţi lipsă să vă scriem voao,

2 Că înşivă bine ştiţi că zioa Domnului ca un fur noaptea, aşea va veni.

3 Căci, când vor zice: „Pace şi linişte!”, atunci făr’ de veaste va veni preste dânşii perirea, ca şi durearea ceii ce are în pântece, şi nu vor scăpa.

4 Iară voi, fraţilor, nu sânteţi întru întunearec, ca să vă apuce zioa aceaea ca un fur.

5 Că voi toţi fiii luminii sânteţi şi fiii zilei. Nu sântem ai nopţii, nici ai întunearecului.

6 Pentru aceaea, să nu dormim ca şi ceaialalţi, ci să priveghem şi să fim treaji.

7 Că cei ce dorm noaptea dorm, şi cei ce să îmbată noaptea să îmbată.

8 Iară noi, ai zilei fiind, să fim treaji, îmbrăcându-ne întru zioa credinţii şi a dragostei şi în coiful nădejdii de mântuire.

9 Că nu ne-au pus pre noi Dumnezeu spre mănie, ci spre dobândirea mântuirii prin Domnul nostru Iisus Hristos,

10 Carele au murit pentru noi, ca, ori de vom priveghiia, ori de vom dormi, împreună cu El să viem.

11 Pentru aceaea, mângăiaţi unul pre altul şi zidiţi unul pre altul, precum şi faceţi.

12 Şi vă rugăm pre voi, fraţilor, să cunoaşteţi pre cei ce să ostenesc între voi şi pre mai-marii voştri în Domnul şi pre cei ce vă învaţă pre voi.

13 Şi să-i aveţi pre dânşii de prisosit întru dragoste pentru fapta lor. Pace să aveţi între voi.

14 Şi vă rugăm pre voi, fraţilor, înţelepţiţi pre cei făr’ de rânduială, mângăiaţi pre cei slabi de inimă, sprijiniţi pre cei neputincioşi, fiţi răbdători spre toţi.

15 Vedeţi să nu întoarcă cineva rău pentru rău cuiva; ci pururea ceale bune să urmaţi, şi unul spre altul, şi spre toţi.

16 Pururea vă bucuraţi.

17 Neîncetat vă rugaţi.

18 Întru toate mulţămiţi, că aceasta easte voia lui Dumnezeu întru Hristos Iisus spre voi.

19 Duhul să nu-l stângeţi.

20 Prorociile să nu le defăimaţi.

21 Toate să le cercaţi, ce e bun să ţineţi.

22 De tot fealiul de rău să vă feriţi.

23 Iată, Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească pre voi întru toate desăvârşit; şi întru tot întreg duhul vostru şi sufletul, şi trupul, făr’ de prihană, întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos, să se păzească.

24 Credincios easte Cel ce v-au chemat. pre voi, Carele va şi face.

25 Fraţilor, rugaţi-vă pentru voi.

26 Spuneţi închinăciune fraţilor tuturor cu sărutare sfântă.

27 Juru-vă pre voi întru Domnul ca să se cetească cartea aceasta tuturor sfinţilor fraţi.

28 Darul Domnului nostru Iisus Hristos cu voi! Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.