×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ TESALONICHEANI 1

Capitolul 3

Temându-să ca să nu să mişte din credinţă pentru năcazurile sale, au trimis la ei pre Timoteiu, ca să-i întărească. Iară el, întorcându-să, dă har lui Dumnezeu, căci că au rămas neclătiţi în credinţă şi în dragoste. Arătând cât doreaşte a-i certa, ca să plinească lipsa credinţii lor.

1 Drept aceaea, neputând mai mult răbda, bine am voit a rămânea în Atina singuri.

2 Şi am trimis pre Timoteiu, fratele nostrum şi sluga lui Dumnezeu şi ajutoriul nostrum întru Bunăvestirea lui Hristos, ca să vă întărească pre voi şi să vă mângâie întru credinţa voastră.

3 Ca nici unul să nu să turbure întru scârbele aceastea, că singuri ştiţi că spre aceasta sântem puşi.

4 Căci, când am fost la voi, am zis voao mai înainte că vom să avem scârbe, precum au şi fost şi ştiţi.

5 Drept aceaea, şi eu, nerăbdând mai mult, am trimis ca să cunosc credinţa voastră, ca nu cumva să vă fie ispitit pre voi cel ce ispiteaşte şi să fie în zădar osteneala noastră.

6 Iară acum, venind Timoteiu la noi de la voi şi binevestind noao credinţa şi dragostea voastră şi cum că aveţi pomenire bună de noi pururea, dorind a ne vedea pre noi, precum şi noi pre voi,

7 Pentru aceasta, ne-am mângăiat, fraţilor, de voi întru tot năcazul şi nevoia noastră, pentru credinţa voastră.

8 Că acum noi vii sântem, deaca staţi voi în Domnul.

9 Că ce mulţămită vom putea da lui Dum-nezeu de voi, pentru toată bucuriia cu carea ne bucurăm pentru voi înaintea Dumnezeului nostru?

10 Noaptea şi zioa preste măsură rugându-ne, ca să vedem faţa voastră şi să plinim lipsele credinţii voastre.

11 Iară Însuşi Dumnezu şi Tatăl nostru şi Domnul nostru Iisus Hristos să îndrepteaze calea noastră cătră voi.

12 Şi pre voi să vă înmulţască Domnul şi să vă îndestuleaze cu dragostea unuia spre altul şi spre toţi, precum şi noi spre voi.

13 Ca să întărească inimile voastre făr’ de prihană întru sfinţenie înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl nostru, întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos, cu toţi sfinţii Lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.