×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ TESALONICHEANI 1

Capitolul 1

Laudă pre tesalonicheani, mulţămind lui Dumnezeu că, priimind credinţa odată, lui Pavel, încă Însuşi Domnului următori făcându-să şi formă celoralalţi credincioşi chiar arătându-să, ce roadă au avut la ei propoveduirea lui Pavel.

1 Pavel şi Siluan şi Timoteiu, besearicii tesalonicheanilor întru Dumnezeu-Tatăl şi Domnul Iisus Hristos: Dar, voao, şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostrum, şi de la Domnul Iisus Hristos.

2 Mulţămim lui Dumnezeu pururea pentru voi toţi, pomenire făcând de voi întru rugă-ciunile noastre,

3 Neîncetat aducându-ne aminte de lucrul credinţii voastre şi de osteneala dragostei şi de răbdarea nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos, în cinstea lui Dumnezeu şi Tatăl nostru.

4 Ştiind, fraţi iubiţi, de la Dumnezeu aleagerea voastră;

5 Că Bunăvestirea noastră nu au fost cătră voi numai în cuvânt, ci şi întru puteare şi în Duhul Sfânt şi întru adeverire multă. Precum ştiţi, în ce chip am fost între voi, pentru voi.

6 Şi voi următori noao v-aţi făcut şi Domnului, priimind cuvântul în năcaz mult, cu bucuriia Duhului Sfânt.

7 Atâta cât v-aţi făcut voi pildă tuturor celor ce cred în Machidoniia şi în Ahaiia,

8 Că de la voi s-au vestit cuvântul Domnului, nu numai în Machidoniia şi în Ahaiia, ci şi în tot locul, credinţa voastră, cea întru Dumnezeu, au ieşit, cât nu trebuie să mai grăim noi ceva.

9 Că aceia de noi spun ce fealiu de întrare am avut la voi şi cum v-aţi întors la Dumnezeu de la idoli, a sluji Dumnezeului celui viu şi adevărat.

10 Şi a aştepta pre Fiiul Lui din ceriuri (pre Carele L-au sculat din morţi), pre Iisus, Carele ne izbăveaşte pre noi de mâniia cea viitoare.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.