×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ COLOSEANI

Capitolul 4

Pofteaşte să se roage pentru sine, şi cu grijă şi cu luarea-aminte să petreacă cu cei necredincioşi, şi le trimite pre carii să le vestească ceale ce sânt despre dânsul şi scrie laudele multora, poftind ca această carte, aşijderea şi cea din Laodichiia, la amândoao besearicile să se cetească.

1 Stăpâni, ce e cu dreptul şi e e tocmeala slugilor să daţi, ştiind că şi voi aveţi Stăpân în ceriuri.

2 La rugăciune aşteptaţi, priveghind întru dânsa cu mulţămită,

3 Rugându-vă împreună, şi pentru noi, ca să deşchiză Dumnezeu noao uşa cuvântului, să grăim taina lui Hristos (pentru carea sânt şi legat),

4 Ca să o arăt, precum mi să cade a grăi.

5 Întru înţelepţie să umblaţi cătră cei de de afară, vreamea răscumpărând.

6 Cuvântul vostru totdeauna să fie cu har dires cu sare, ca să ştiţi cum să cade voao a răspunde fieştecui.

7 Iară despre mine, toate le va spune voao Tihic, iubitul frate şi credinciosul slujitoriu şi sluga cea dimpreună în Domnul,

8 Pre carele l-am trimis la voi pentru aceasta, ca să ştie de ale voastre şi să mângăie inimile voastre,

9 Împreună cu Onisim, credinciosul şi iubitul frate, carele easte dintre voi; toate ceaste de aici vor spune voao.

10 Închină-să voao Aristarh, cel împreună cu mine robit, şi Marco, nepotul lui Varnava, de carele aţi luoat porunci; de va veni la voi, priimiţi-l pre dânsul.

11 Şi Iisus, carele să chiiamă Iust, carii sânt din tăiarea împrejur împreună cu mine lucrători spre împărăţiia lui Dumnezeu, carii mi-au fost mie mângăiare.

12 Închină-să voao Epafra, carele e dintre voi, sluga lui Hristos, carele să nevoiaşte pururea pentru voi în rugăciuni, ca să staţi desăvârşit şi deplin în toată voia lui Dumnezeu.

13 Că mărturisesc de dânsul că are râvnă multă pentru voi şi pentru cei din Laodichiia şi din Ierapol.

14 Închină-să voao Luca, doftorul cel iubit, şi Damas.

15 Închinaţi-vă, fraţilor, celor din Laodichiia şi lui Nimfon şi besearicii ceii din casa lui.

16 Şi deaca să va ceti cartea aceasta la voi, faceţi să se cetească şi în besearica laodichiianilor, şi cea scrisă din Laodichiia şi voi să o cetiţi.

17 Şi ziceţi lui Arhip: „Păzeaşte slujba carea ai luoat întru Domnul, ca să o plineşti”.

18 Închinăciune cu mâna mea, a lui Pavel. Aduceţi-vă aminte de legăturile meale. Darul cu voi! Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.