×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ COLOSEANI

Capitolul 3

Îi învaţă pre ei în obiceaiuri, ca, dezbrăcând pre omul cel vechiu cu faptele lui, care aici le arată, întru cel nou să se îmbrace; în carele nu easte osebirea neamului sau a fealiului. Şi să priimească faptele ceale bune şi în multe chipuri să laude pre Dumnezeu, toate dându-le Lui; învaţă, după aceaea, cum trebuie să se aibă muierile şi bărbaţii, fiii şi părinţii, slugile şi stăpânii.

1 Deci, dară, de v-aţi sculat împreună cu Hristos, ceale de sus căutaţi, unde easte Hristos, de-a dreapta lui Dumnezeu şezind;

2 Ceale de sus să gândiţi, iar nu ceale de pre pământ;

3 Că aţi murit, şi viiaţa voastră easte ascunsă cu Hristos întru Dumnezeu.

4 Când Să va arăta Hristos viiaţa noastră, atunci şi voi cu Dânsul împreună vă veţi arăta întru mărire.

5 Pentru aceaea, omorâţi mădulările voastre ceale de pre pământ, curviia, necurăţiia, patima, pofta cea rea şi lăcomiia, carea easte slujire idolilor,

6 Pentru care vine măniia lui Dumnezeu preste fiii neascultării,

7 Între carii şi voi oarecând aţi umblat, când vieţuiaţi întru acealea.

8 Iară acum, lăpădaţi şi voi acealea toate, mâniia, aprinderea, răutatea, hula, cuvântul de ruşine din gurile voastre.

9 Nu grăiţi minciună unul altuia, dezbrăcându-vă de omul cel vechiu dimpreună cu faptele lui,

10 Şi îmbrăcându-vă în cel nou, carele să înnoiaşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-au zidit pre el,

11 Unde nu easte elin, nici jidov, tăiare împrejur şi netăiare împrejur, varvar, schit, rob, slobod, ci toate şi întru toate Hristos.

12 Îmbrăcaţi-vă, dar, ca aleşii lui Dumne-zeu cei sfinţi şi iubiţi, întru milostivirea îndurărilor, în bunătate, întru smerenie, întru blândeaţe, întru îndelunga răbdare,

13 Priimind unul pre altul şi iertând unul altuia, de are cineva împrotiva cuiva pâră, precum şi Hristos au iertat voao, aşa şi voi.

14 Iar preste toate aceastea, dragostea,a carea easte legătura săvârşirii.

15 Şi pacea lui Dumnezeu să stăpânească întru inimile voastre, la carea şi chemaţi sânteţi, într-un trup, şi să fiţi mulţămitori.

16 Cuvântul lui Hristos să lăcuiască întru voi din destul, întru toată înţelepciunea, învăţindu-vă şi înţălepţindu-vă pre voi înşivă, cu psalmi şi cu laude şi cu cântări duhovniceşti, întru mulţămită cântând întru inimile voastre Domnului.

17 Şi tot ce faceţi cu cuvântul au cu lucrul,. toate întru numele Domnului Iisus, mulţămind lui Dumnezeu şi Tatălui printr-Însul.

18 Muieri, plecaţi-vă bărbaţilor voştri, precum să cuvine în Domnul.

19 Bărbaţi, iubiţi pre muierile voastre şi nu vă amărâţi asupra lor.

20 Fii, ascultaţi pre părinţii voştri întru toate, că aceasta place Domnului.

21 Părinţi, nu vă întărâtaţi pre fiii voştri, ca să nu să măhnească.

22 Slugi, ascultaţi pre stăpânii voştri cei după trup întru toate, nu numai înaintea ochilor slujindu-le, ca cei ce fac spre plăcearea oamenilor, ci întru dreptatea inimii temându-vă de Dumnezeu.

23 Şi tot, orice faceţi, din suflet să faceţi, ca Domnului, iar nu ca oamenilor,

24 Ştiind că de la Dumnezeu veţi lua răsplătirea moştenirii, că Domnului Hristos slujiţi.

25 Iară cel ce face strâmbătate va luoa ceaea ce au făcut cu strâmbul, şi nu easte la Dumnezeu aleagere de faţă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.