×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ FILIPISEANI

Capitolul 3

Nimenea nu să poate lăuda din obiceaiurile leagii, într-alt chip, aceasta lui Pavel mai vârtos s-ar cuvini, însă el aceastea toate păgubire a fi le-au socotit, ca din credinţa lui Hristos să dobândească dreptatea lui Dumnezeu, pururea sporind; ca mai pe urmă să ajungă la săvârşire; drept aceaea, îndeamnă pre filipiseani ca pre dânsul, iară nu pre nepriiatinii crucii lui Hristos, să urmeaze.

1 Drept aceaea, fraţilor, bucuraţi-vă întru Domnul. Aceastea a scrie voao nu-mi easte cu leane, iară voao de folos.

2 Păziţi-vă de câni, păziţi-vă de lucrătorii cei răi. Păziţi-vă de tăiare.

3 Că noi sântem tăiarea împrejur, carii cu Duhul slujim lui Dumnezeu şi ne lăudăm întru Hristos Iisus şi nu ne nădăjduim în trup.

4 Măcar că şi eu am nădeajde în trup; de să socoteaşte cineva, altul, că nădăjduiaşte în trup, eu mai vârtos!

5 Tăiat fiind împrejur, a opta zi, din sămânţa lui Israil, din neamul lui Veniamin, jidov din jidovi, după leage fariseu;

6 După râvnă, goneam besearica; după dreptatea carea e în Leage făcându-mă făr’ de prihană.

7 Ci ceale ce era mie dobânzi, acealea le-am socotit pentru Hristos pagubă.

8 Iară mai vârtos le socotesc să-şi fie toate pagubă, pentru înălţimea cunoştinţii lui Hristos Iisus, Domnului mieu, pentru Carele de toate m-am păgubit şi le socotesc gunoaie, ca să dobândesc pre Hristos,

9 Şi să mă aflu întru El neavând dreptatea mea, carea e din Leage, ci carea easte prin credinţa lui Hristos, ceaea ce easte de la Dumnezeu dreptate întru credinţă,

10 Ca să-L cunosc pre El şi putearea învierii Lui şi împărtăşirea patimilor Lui, închipuindu-mă morţii Lui,

11 Ca, doară, cumva aş ajunge la înviiarea morţilor.

12 Nu că, doară, am luoat, sau, doară, sânt desăvârşit, ci alerg, doară voiu prinde întru ce sânt şi prins de Hristos Iisus.

13 Fraţilor, eu încă nu mă socotesc să fiu ajuns.

14 Ci numai una, ceale dindărăpt uitân-du-le şi la ceale dinainte tinzindu-mă, la semn alerg, la răsplătirea chemării de sus, a lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus.

15 Câţi, dară, desăvârşit sântem, aceasta să gândim, iară deşi gândiţi într-alt chip, şi aceasta Dumnezeu va descoperi voao.

16 Însă la carea am ajuns, cu acea îndrep-tare să vieţuim, una să gândim.

17 Fiţi următori mie, fraţilor, şi vă uitaţi la cei ce aşa umblă, precum aveţi pre noi pildă.

18 Că mulţi umblă de carii de multe ori am zis voao; iară acum şi plângând zic că sânt vrăjmaşi crucii lui Hristos.

19 A cărora sfârşit easte perirea, al cărora dumnezeu easte pântecile şi mărirea întru ruşinea lor, carii ceale pământeşti gândesc.

20 Că petreacerea noastră în ceriuri easte, de unde şi pre Mântuitoriul aşteptăm, pre Domnul nostru Iisus Hristos,

21 Carele va schimba chipul trupului sme-reniei noastre, ca să fie în chipul trupului mărirei Lui, după lucrarea, ca să poată El şi supune Şieşi toate.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.