×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 7

Nici o împreunare cu limbile să nu aibă, ci oltarele lor, desişurile şi ceale cioplite a dumnezeilor lor, cu foc să se arză.

1 Iară când te va băga pre tine Domnul Dumnezeul tău în pământul în care vei întra să-l moşteneşti, şi va piiarde neamuri mari şi multe dinaintea feaţii tale, pre heteul şi pre ghergheseul şi pre amoreul şi pre hananeul şi ferezeul şi pre eveul şi pre ievuzeul şeapte neamuri mari şi multe, şi mai tari decât voi,

2 Şi va da pre ei Domnul Dumnezeul tău în mâinile tale şi-i vei bate pre ei, cu ucidere să-i ucizi pre ei, şi să nu pui cu ei legătură, nici să-ţi fie milă de ei.

3 Nici să vă încuscriţi cu ei, fata ta să nu o dai feciorului lui, şi fata lui să nu o ia feciorul tău.

4 Că va face pre feciorul tău să se depărteaze de cătră Mine, şi să slujească la dumnezei străini, şi să va mâniia cu iuţime Domnul asupravoastră, şi te va piiarde pre tine degrabă.

5 Ci aşea să le faceţi lor: jertvenicile lor să le stricaţi, şi stâlpii lor să-i sfărâmaţi, şi desişurile lor să le tăiaţi, şi ceale cioplite ale dumnezeilor lor să le ardeţi cu foc.

6 Că norod sfânt eşti tu Domnului Dumnezeului tău, şi pre tine te-au ales Domnul Dumnezeul tău să-i fii Lui norod deosebi a Lui, mai mult decât toate neamurile câte sânt pre faţa pământului.

7 Nu pentru că sânteţi mai mulţi decât toate neamurile v-au ales pre voi Domnul şi v-au osăbit pre voi Domnul, că voi sânteţi mai puţini decât toate neamurile,

8 Ci pentru că v-au iubit pre voi Domnul şi, pentru că au ţinut jurământul care S-au jurat părinţilor voştri, v-au scos pre voi Domnul, cu mână tare şi cu braţ înalt, şi te-au izbăvit pre tine Domnul din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Eghiptului.

9 Şi ca să cunoşti că Domnul Dumnezeul tău, Acesta easte Dumnezeu, Dumnezeu credincios, Cel ce păzeaşte legătura şi mila celor ce-L iubesc pre Dânsul, şi celor ce păzăsc poruncile Lui, până la a miia neam.

10 Şi răsplăteaşte celor ce-L urăsc pre Dânsul înaintea feaţii, ca să-i piiarză pre ei, şi nu va zăbovi celor ce-L urăsc pre El, înaintea feaţii va răsplăti lor.

11 Şi să păzăşti poruncile şi dreptăţile şi judecăţile aceastea, câte poruncesc eu ţie astăzi ca să le faci.

12 Şi va fi când veţi auzi dreptăţile aceastea, şi le veţi păzi şi le veţi face, va păzi Domnul Dumnezeul tău ţie legătura şi mila, precum S-au jurat părinţilor voştri.

13 Şi te va iubi, şi te va blagoslovi, şi te va înmulţi, şi va blagoslovi rodul pântecelui tău şi rodul pământului tău, grâul tău şi vinul tău şi untuldelemn al tău, ciurdele vacilor tale şi turmele oilor tale, pre pământul care S-au jurat Domnul părinţilor tăi să-l dea ţie.

14 Şi vei fi blagoslovit mai mult decât toate neamurile; nu va fi întru voi fără de rod sau sterp, nici în dobitoacele tale.

15 Şi va râdica Domnul Dumnezeul tău de la tine toată slăbiciunea şi toate boalele ceale reale ale Eghiptului, care le-ai văzut şi care le-ai cunoscut, nu le va pune preste tine, ci le va pune preste toţi cei ce te urăsc pre tine.

16 Şi vei mânca toate prăzile neamurilor, care Domnul Dumnezeul tău le va da ţie, să nu le iarte pre eale ochiul tău şi să nu slujeşti dumnezeilor lor, că împiedecare easte ţie aceasta.

17 Iară de vei zice în cugetul tău că: «Mai mare easte neamul acesta decât mine, cum voiu putea să-i pierz pre ei?»

18 Să nu te temi de ei, ci să-ţi aduci aminte câte au făcut Domnul Dumnezeul tău lui Faraon şi tuturor eghipteanilor.

19 Ispitele ceale mari, care le-au văzut ochii tăi, seamnele şi minunile ceale mari, mâna cea tare şi braţul cel înalt, cum te-au scos pre tine Domnul Dumnezeul tău. Aşea va face Domnul Dumnezeul vostru tuturor neamurilor de faţa cărora te temi tu.

20 Încă şi vespi va trimite Domnul Dumnezeul tău asupra lor, până vor peri cei ce au rămas şi cei ce s-au ascuns de tine.

21 Nu te teame de faţa lor, că Domnul Dumnezeul tău easte întru tine, Dumnezeu mare şi putearnic.

22 Şi va piiarde Domnul Dumnezeul tău neamurile aceastea de la faţa ta pre încet, pre încet: nu vei putea să-i pierzi pre ei degrabă, ca să nu să facă pustiiu pământului şi să se înmulţască asupra ta fiiarăle ceale sălbatece.

23 Şi-i va da pre ei Domnul Dumnezeul tău în mâinile tale, şi vei piiarde pre ei cu piiardere mare, până ce-i vei sfârşi pre ei.

24 Şi va da pre împăraţii lor în mâinile voastre, şi va peri numele lor din locul acela, nimenea nu va putea sta împrotivă înaintea feaţii tale, până ce-i vei piiarde pre ei.

25 Ceale cioplite ale dumnezăilor lor să le ardeţi cu foc, să nu pofteşti argintul, nici aurul cel de la ei să nu-l iai ţie, ca să nu cazi pentru acela, că urâciune easte înaintea Domnului Dumnezeului tău.

26 Şi să nu bagi spurcăciune în casa ta, ca să nu fii anatema, ca şi aceaea, ci cu urâciune uraşte aceaea, pentru că easte anatema.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.