×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 6

Domnul din toată inima a Să iubi, şi poruncile Lui cu deadinsul a să ţinea, şi celor următori a le spune şi a le porunci să slujească Dumnezeului, Celui adevărat.

1 Şi aceastea sânt poruncile şi îndreptările şi judecăţile, care au poruncit Domnul Dumnezeul nostru să vă învăţ pre voi, ca să faceţi aşea în pământul la care meargeţi să-l moşteniţi.

2 Ca să vă teameţi de Domnul Dumnezeul vostru, şi să păziţi toate îndreptările Lui şi toate poruncile Lui, care le poruncesc eu ţie astăzi, tu şi fiii tăi, şi fiii fiilor tăi, în toate zilele vieţii tale, ca să trăiţi zile multe.

3 Şi ascultă, Israile, şi păzeaşte să faci, ca să fie bine ţie şi ca să vă înmulţiţi foarte, precum au grăit Domnul Dumnezeul părinţilor tăi, să-ţi dea ţie pământul care curge lapte şi miiare. Şi aceastea sânt îndreptările şi judecăţile, care le-au poruncit Domnul fiilor lui Israil în pustie, când au ieşit ei din pământul Eghiptului.

4 Ascultă, Israile: Domnul Dumnezeul nostru Domn unul easte.

5 Şi să iubeşti pre Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată putearea ta.

6 Şi cuvintele aceastea, câte poruncesc eu astăzi ţie, să fie în inima ta şi în sufletul tău.

7 Şi le spune fiilor tăi şi le grăiaşte lor, când şezi acasă, şi când mergi pre cale, şi când te culci, şi când te scoli.

8 Şi le leagă pre eale să fie semn pre mâna ta şi să fie neclătite înaintea ochilor tăi.

9 Şi va fi le scrieţi pre pragurile căsilor voastre şi a uşilor voastre.

10 Şi va fi când te va băga Domnul Dumnezeul tău în pământul care s-au jurat părinţilor tăi, lui Avraam şi lui Isaac şi lui Iacov, că-ţi va da ţie cetăţi mari şi bune, care nu le-ai zidit tu.

11 Căsi pline de toate bunătăţile, care nu le-ai umplut tu, gropi săpate, care nu le-ai săpat tu, vii şi maslini, care nu le-ai sădit tu,

12 Şi când vei mânca şi te vei sătura,

13 Ia-ţi aminte ţie însuţi să nu să lăţască inima ta şi să uiţi pre Domnul Dumnezeul tău, Cel ce te-au scos din pământul Eghiptului, din casa robiei. De Dumnezeul tău te teame, şi Lui singur slujeaşte, şi de El te lipeaşte, şi pre numele Lui te joară.

14 Să nu umblaţi după alţi dumnezei din dumnezăii neamurilor celor de primpregiurul vostru.

15 Că Dumnezeu răvnitoriu easte, Domnul Dumnezeul tău întru tine, ca să nu Să mânie cu iuţime Domnul Dumnezeul tău asupra ta, şi să te piiarză de pre faţa pământului.

16 Să nu ispiteşti pre Domnul Dumnezeul tău, precum L-aţi ispitit la ispită.

17 Ci să păzeşti poruncile Domnului Dumnezeului tău, şi mărturiile şi îndreptările Lui, câte ţ-au poruncit ţie.

18 Şi să faci ce easte plăcut şi ce easte bun înaintea Domnului Dumnezeului tău, ca să fie bine ţie, şi, întrând, să moşteneşti pământul cel bun, care S-au jurat Domnul părinţilor voştri.

19 Ca să gonească pre toţi vrăjmaşii tăi dinaintea feaţii tale, după cum au grăit Domnul.

20 Şi va fi când te va întreba fiiul tău mâne, zicând: «Care sânt mărturiile şi îndreptările şi judecăţile, care le-au poruncit Domnul Dumnezeul nostru noao?»

21 Vei răspunde fiiului tău: «Robi eram lui Faraon, împăratul Eghiptului, şi ne-au scos pre noi Domnul de acolo, cu mână tare şi cu braţ înalt.

22 Şi au făcut Domnul seamne şi minuni mari şi reale în Eghipt asupra lui Faraon, şi asupra casii lui înaintea noastră.

23 Şi pre noi ne-au scos de acolo, ca să ne dea pământul acesta, care S-au jurat părinţilor noştri că-l va da.

24 Şi ne-au poruncit noao Domnul să facem toate dreptăţile aceastea şi să ne teamem de Domnul Dumnezeul nostru, ca să fie noao bine în toate zilele şi să trăim ca şi astăzi.

25 Şi milă va face cu noi, de vom păzi să facem toate poruncile legii aceastea înaintea Domnului Dumnezeului nostru, precum au poruncit noao».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.