×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 30

Îndeamnă Moisi la pocăinţă pre cei greşiţi, că pocăinţa cea adevărată îmblânzeaşte pre Dumnezeu. Porunca cea dată noao nu easte departe de noi. Întru ţinearea sau neţinearea acelora să făgăduiaşte viiaţa şi binele, moartea şi răul, ca, din voie alegând binele, să trăim şi să nu ne lipim de rău.

1 Şi va fi după ce vor veni peset tine toate cuvintele aceastea, blagosloveniia şi blăstămul care le-am pus înaintea feaţii tale, şi le vei cugeta cu inima ta în toate neamurile, oriunde te va îmrăştiia Domnul Dumnezeul tău.

2 Şi te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău, şi vei asculta glasul Lui întru toate câte poruncesc eu ţie astăzi, din toată inima ta şi din tot sufletul tău,

3 Va tămădui Domnul păcatele tale şi te va milui, şi iară te va aduna din toate neamurile întră care te-au împrăştiiat Domnul Dumnezeul tău.

4 De vei fi împrăştiiat de la o margine a ceriului până la ceaealaltă margine a ceriului, de acolo te va aduna Domnul Dumnezeul tău, şi de acolo te va lua.

5 Şi te va băga Domnul Dumnezeul tău în pământul care l-au moştenit părinţii tăi, şi-l vei moşteni, şi-ţi va face bine ţie, şi te va înmulţi mai mult decât pre părinţii tăi.

6 Şi va curăţi împregiur Domnul inima ta şi inima sămânţii tale, ca să iubeşti pre Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău, ca să trăieşti tu.

7 Şi va pune Domnul Dumnezeul tău blăstămurile aceastea preste vrăjmaşii tăi, şi preste cei ce te-au urât şi te-au gonit pre tine.

8 Şi tu te vei întoarce şi vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău şi vei face poruncile Lui, care poruncesc eu ţie astăzi.

9 Şi te va blagoslovi Domnul Dumnezeul tău întru tot lucrul mâinilor tale, întru rodurile pântecelui tău, şi întru fătarea dobitoacelor tale, şi întru roadele pământului tău; că Să va întoarce Domnul Dumnezeul tău, ca să Se bucure de tine şi să-ţi facă bine, precum S-au bucurat de părinţii tăi,

10 De vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău şi vei păzi poruncile Lui şi îndreptările Lui şi judecăţile Lui ceale scrise în cartea legii aceştiia, şi te vei întoarce cătră Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău.

11 Că porunca aceasta carea o poruncesc eu ţie astăzi nu easte mai presus, nici easte departe de tine.

12 Nu easte în ceriu, ca să zici: «Cine dintră noi să va sui în ceriu şi să ne-o aducă, ca, auzind-o, să o facem?»

13 Nici easte dincolo de mare, ca să zici: «Cine dintră noi va treace dincolo de mare şi o va aduce noao, ca, auzind-o, să o facem?»

14 Ci foarte aproape de tine easte cuvântul, în gura ta şi în inima ta şi în mâinile tale easte, ca să-l faci.

15 Iată, am pus astăzi înaintea feaţii tale viiaţa şi moartea, binele şi răul.

16 De vei asculta poruncile Domnului Dumnezeului tău, carele poruncesc eu astăzi ţie, ca să iubeşti pre Domnul Dumnezeul tău, şi să umbli întru toate căile Lui, şi să păzăşti îndreptările Lui şi poruncile Lui şi judecăţile Lui, veţi trăi şi vă veţi înmulţi, şi te va blagoslovi Domnul Dumnezeul tău în tot pământul la care vei întra să moşteneşti.

17 Iară de să va muta inima ta şi nu vei asculta, şi, înşelându-te, te vei închina la alţi dumnezei şi vei sluji lor,

18 Spuiu ţie astăzi că cu perire veţi peri, şi nu veţi trăi zile multe pre pământula la care treaceţi voi Iordanul ca să-l moşteneşti.

19 Mărturie să-mi fie mie astăzi asupra voastră şi ceriul şi pământul, că şi viiaţa şi moartea am pus înaintea obştii voastre, şi blagosloveniia şi blăstămul. Aleage viiaţa, ca să trăieşti tu şi sămânţa ta,

20 Şi iubeaşte pre Domnul Dumnezeul tău, şi-ascultă glasul Lui, şi te lipeaşte de El, că aceasta easte viiaţa ta şi îndelungarea zilelor tale, ca să lăcuieşti pre pământul pentru care S-au jurat Domnul părinţilor tăi, lui Avraam şi lui Isaac şi lui Iacov, să-l dea lor”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.