×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 27

Trecând Iordanul, să se facă oltariu de pietri şi în pietrile acealea să se scrie leagea: a blagosloveniei drepţilor şi a blăstămului nedrepţilor, leagea şi forma.

1 Şi au poruncit Moisi şi bătrânii lui Israil norodului, zicând: „Păziţi toate poruncile aceastea câte poruncesc eu astăzi voao.

2 Şi va fi în zioa carea veţi treace Iordanul în pământul care Domnul Dumnezeul tău îl dă ţie, şi-ţi pune ţie pietri mari şi le lipeaşte cu var.

3 Şi să scrii pre pietrile acealea toate cuvintele legii aceştiia, după ce vei treace Iordanul, când vei întra în pământul care-l dă ţie Domnul Dumnezeul tău, în pământul care curge lapte şi miiare, precum au zis ţie Domnul Dumnezeul părinţilor tăi.

4 Şi va fi după ce veţi treace Iordanul, să puneţi pietrile aceastea, care poruncesc eu voao astăzi, în muntele Gheval, şi le veţi lipi cu var.

5 Şi să zideşti acolo jertvenic Domnului Dumnezeului tău, jertvenic de pietri; să nu pui preste el fier.

6 Din pietri întregi să zideşti jertvenic Domnului Dumnezeului tău şi să aduci pre el arderi de tot Domnului Dumnezeului tău.

7 Şi să jertveşti acolo o jertvă de mântuire, şi să mânânci şi să te saturi şi să te veseleşti înaintea Domnului Dumnezeului tău.

8 Şi să scrii pre pietrile aceastea toată leagea aceasta, chiiar foarte”.

9 Şi au grăit Moisi şi preoţii leviţii cătră tot Istrailul, zicând: „Taci şi ascultă, Israile! În zioa aceasta te-ai făcut norod Domnului Dumnezeului tău.

10 Ascultă glasul Domnului Dumnezeului tău şi să faci toate poruncile Lui şi îndreptările Lui, câte poruncesc eu ţie astăzi”.

11 Şi au poruncit Moisi norodului în zioa aceaea, zicând:

12 „Aceştia vor sta a binecuvânta norodul în muntele Garizin, după ce veţi treace Iordanul: Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif şi Veniamin.

13 Şi aceştia vor sta a blăstăma în muntele Ghevalului: Ruvin, Gad şi Asir, Zavulon, Dan şi Neftalim.

14 Şi, începând, leviţii vor zice cătră tot Israilul, cu glas mare:

15 «Blăstămat omul carele va face chip cioplit şi vărsat, urâciune Domnului, lucru de mâni de meşteri, şi-l va pune întru ascuns!»

16 Şi, răspunzind tot norodul, va zice: «Fie blăstămat cel ce nu cinsteaşte pre tatăl său sau pre muma-sa!» Şi va zice tot norodul: «Fie!»

17 «Blăstămat tot cel ce mută hotarăle deaproapelui!» Şi va zice tot norodul: «Fie!»

18 «Blăstămat tot cel ce face pre orb să rătăcească pre cale!» Şi tot norodul va zice: «Fie!»

19 «Blăstămat tot cel ce va strâmba judecata nemearnicului şi a săracului şi a văduvei!» Şi tot norodul va zice: «Fie!»

20 «Blăstămat cel ce doarme cu muiarea tătâne-său, pentru că au descoperit acoperemântul tătâne-său!» Şi tot norodul va zice: «Fie!»

21 «Blăstămat tot cel ce doarme ori cu ce dobitoc!» Şi tot norodul va zice: «Fie!»

22 «Blăstămat cel ce doarme cu soru-sa cea de pre tatăl său sau cu cea de pre mumă-sa!» Şi tot norodul va zice: «Fie!»

23 «Blăstămat cel ce doarme cu soacră-sa!» Şi va zice tot norodul: «Fie!»a «Blăstămat cel ce doarme cu sora muierii sale!» Şi va zice tot norodul: «Fie!»

24 «Blăstămat cel ce bate pre deaproapele său cu vicleşug!» Şi tot norodul va zice: «Fie!»

25 Blăstămat cel ce ia daruri ca să uciză sufletul sângelui celui nevinovat!» Şi tot norodul va zice: «Fie!»

26 «Blăstămat tot omul carele nu va rămânea întru toate cuvintele legii aceştiia, ca să le facă pre eale!» Şi va zice tot norodul: «Fie!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.