×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 26

Pârga şi zăciuiala unde şi cui să se dea şi cu ce formă de cuvinte.

1 Şi, după ce vei întra în pământul care-l dă ţie Domnul Dumnezeul tău să-l împarţi cu soarte, şi să-l moşteneşti, şi să lăcuieşti într-însul.

2 Să iai din pârga rodurilor pământului tău care-l dă ţie Domnul Dumnezeul tău, şi să bagi într-o coşniţă, şi să mergi în locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul tău ca să se chiiame numele Lui acolo.

3 Şi vei mearge la preotul carele va fi în zilele acealea şi vei grăi cătră dânsul: «Mărturisesc astăzi Domnului Dumnezeului mieu că am întrat în pământul pentru care S-au jurat Domnul părinţilor noştri să-l dea noao».

4 Şi va lua preotul coşniţa din mâinile tale şi o va pune înaintea jertvenicului Domnului Dumnezeului tău.

5 Şi, răspunzând, vei zice înaintea Domnului Dumnezeului tău: «Siriia o au părăsit tatăl mieu, şi s-au pogorât în Eghipt cu puţini oameni, şi au nemernicit acolo, şi s-au făcut acolo neam mare şi mulţime multă.

6 Şi ne-au năcăjit pre noi eghipteanii, şi ne-au smerit pre noi, şi au pus preste noi lucruri greale.

7 Şi am strigat cătră Domnul Dumnezeul părinţilor noştri, şi au auzit Domnul glasul nostru, şi au văzut smereniia noastră, osteneala noastră şi năcazul nostru.

8 Şi ne-au scos pre noi Domnul din Eghipt, însuşi cu putearea Sa cea mare, şi cu mână tare, şi cu braţ înalt, şi cu vederi mari, şi cu seamne, şi cu minuni.

9 Şi ne-au adus pre noi la locul acesta, şi ne-au dat noao pământul acesta, pământul care curge lapte şi miiare.

10 Şi acum, iată, am adus pârga rodurilor pământului care mi l-ai dat mie, Doamne, a pământului care curge lapte şi miiare». Şi o vei lăsa înaintea Domnului Dumnezeului tău şi te vei închina acolo Domnului Dumnezeului tău.

11 Şi te veseleaşte cu toate bunătăţile care ţi-au dat Domnul Dumnezeul tău ţie şi căsii tale, tu şi levitul, şi nemearnicul cel dintru tine.

12 Iară deaca vei plini a da toate zăciuialele rodurilor tale, în anul al treilea, a doao zăciuială să o dai levitului şi nemearnicului şi săracului şi văduvei, şi vor mânca în cetăţile tale şi să vor sătura.

13 Şi să grăieşti înaintea Domnului Dumnezeului tău: «Am luat ceale sfinte din casa mea şi le-am dat levitului şi nemearnicului şi săracului şi văduvei, după toate poruncile Tale care le-ai poruncit mie; nu am călcat porunca Ta şi nu o am uitat.

14 Şi nu am mâncat întru plânsul mieu dintr-însele, nu am cheltuit dintr-însele la lucru necurat, nu am dat dintr-însele mortului, am ascultat glasul Domnului Dumnezeului mieu, am făcut după cum mi-ai poruncit mie.

15 Caută din casa Ta cea sfântă din ceriu şi blagosloveaşte pre norodul Tău, Israil, şi pământul care l-ai dat lor, precum Te-ai jurat părinţilor noştri să ne dai noao pământ care curge lapte şi miiare».

16 În zioa aceasta au poruncit Domnul Dumnezeul tău ţie să faci toate îndreptările aceastea şi judecăţile, şi să le păziţi, şi să le faceţi din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru.

17 Pre Dumnezeu ai ales astăzi să-ţi fie al tău Dumnezeu, şi să umbli pre căile Lui, şi să păzeşti îndreptările şi poruncile şi judecăţile Lui, şi să asculţi glasul Lui.

18 Şi Domnul te-au ales pre tine astăzi să-I fii Lui norod ales, precum au zis ţie ca să păzeşti poruncile Lui,

19 Şi să fii tu mai presus decât toate neamurile, precum te-au făcut pre tine numit nedrepţilor şi lăudat şi mărit, ca să fii tu norod sfânt Domnului Dumnezeului tău, precum au grăit”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.