×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 25

Judecătorii să judece drept. Cum să se pedepsească cel vinovat. Să nu să leage gura boului ce trieră. Să se rădice sămânţa fratelui. Pedeapsa muierii carea va prinde de boaşe. În fonţi şi în măsuri să nu să facă strâmbătate. Amalic să se strângă de supt ceriu.

1 Iară de să va face price întră oameni şi vor şi vor veni la judecată, judecătorii vor judeca pre ei, şi pre cel drept îl vor vesti drept, iară pre cel vinovat îl vor osândi.

2 Şi de va fi vreadnic de bătaie cel vinovat, vor porunci judecătorii să-l culce şi să-l bată înaintea lor, după măsura vinei lui.

3 Cu număr patruzeci să-l bată pre el, iară mai multe să nu adaogă. Iară de vor adaoge a-l bate pre el mai multe lovituri decât aceastea, să va face urât fratele tău înaintea ta.

4 Să nu legi gura boului care trieră.

5 Iară de vor lăcui fraţii într-un loc, şi va muri unul dintr-înşii, şi sămânţă nu au rămas de la el, muiarea celui mort să nu să mărite după bărbat din afară; fratele bărbatului ei va întra la ea şi o va lua şieşi muiare şi va lăcui împreună cu dânsa.

6 Şi pruncul carele să va naşte să va chema pre numele celui ce au murit, şi nu să va stânge numele lui din Israil.

7 Iară de nu va vrea omul să ia pre muiarea fratelui său, să se suie muiarea la poartă la bătrâni şi să zică: «Fratele bărbatului mieu nu va să râdice numele fratelui său în Israil şi nu m-au vrut fratele bărbatului mieu».

8 Şi-l vor chema pre el bătrânii cetă-ţii aceiia şi vor grăi lui. Iară de va sta el şi va zice: «Nu vreau să o iau pre ea»,

9 Va veni muiarea fratelui său la el, înaintea bătrânilor, şi-l va desculţa de un picior, şi va scuipi în faţa lui şi va zice: «Aşea să va face omului carele nu va zidi casa fratelui său în Israil».

10 Şi să va chema numele lui în Israil Casa celui desculţat de un picior.

11 Iară de să sfădesc doi oameni unul cu altul, om cu fratele său, şi va veni muiarea unuia dintr-înşii să scoaţă pre bărbatul său din mâna celui ce-l bate, şi, întinzând mâna sa, îl va prinde de boaşe,

12 Să-i taie mâna ei şi să nu să facă milă ochiului tău de ea.

13 Să nu fie în sacul tău cumpănă, şi cumpănă mare şi mică.

14 Punt adevărat şi drept să ai, şi măsură adevărată şi dreaptă să ai, ca să trăieşti zile multe pre pământul care Domnul Dumnezeul tău îl dă ţie să-l moşteneşti.

15 Că urâciune easte înaintea Domnului Dumnezeului tău tot cel ce face aceastea şi tot cel ce face nedreptate.

16 Adu-ţi aminte câte ţ-au făcut ţie Amalic pre cale, când ieşeai tu din pământul Eghiptului,

17 Cum s-au sculat împrotiva ta în cale şi au tăiat coada taberii tale, pre cei osteniţi carii era dinapoia ta, când erai tu flămând şi ostenit, şi nu s-au temut de Domnul Dumnezeu.

18 Şi va fi când îţi va da Domnul Dumnezeul tău odihnă de cătră toţi vrăjmaşii tăi cei de primpregiurul tău, în pământul care Domnul Dumnezeul tău îl dă ţie să-l moşteneşti, să stângi numele lui Amalic de supt ceriu şi să nu uiţi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.