×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 24

Să îngăduie să se dea muierii carte de slobozenie. Despre zălogul săracului. Despre plata lucrătoriului. Să nu moară părinţii pentru fii, nici fiii pentru părinţi. Despre judecata nemearnicului şi a săracului. Rămăşiţele săcerişului şi a culesului viei să se lasă săracilor.

1 Iară de-ş va lua cineva muiare şi va lăcui cu ea, şi va fi de nu va afla har înaintea lui pentru că au aflat în ea lucru urât, să-i scrie şi carte de despărţanie şi să o dea în mâinile ei, şi să o sloboază pre ea din casa sa.

2 Şi ea, ducându-se, să va putea mărita după alt bărbat.

3 Şi de o va urî pre ea şi bărbatul cel mai de pre urmă, să-i scrie şi acesta carte de despărţanie şi să o dea în mâinile ei, şi să o sloboază din casa sa; sau de va muri bărbatul cel de pre urmă, carele o au luat pre ea muiare şie,

4 Bărbatul cel dintâiu carele o au slobozit pre ea nu va putea să se întoarcă şi să o ia pre ea iarăşi muiare şie, după ce s-au pângărit ea, că urâciune easte înaintea Domnului Dumnezeului tău, şi să nu spurcaţi pământul care Domnul Dumnezeul vostru îl dă voao să-l moşteniţi.

5 De să va însura cineva de curând, să nu iasă la războiu, şi nici un lucru să nu îngreoiaze, scutit să fie în casa sa un an, să veselească pre muiarea sa carea o au luat.

6 Să nu iai zălog moara, nici pietrile morii, că sufletul zălogeaşte acesta.

7 Iară de să va afla om din fiii lui Israil carele fură suflet dintră fraţii săi, şi-l va sili şi-l va vinde, să moară furul acela, şi râdicaţi pre cel rău dintră voi.

8 Ia-ţi bine aminte la rana leprii, păzeaşte foarte ca să faci după toată leagea carea o vor spune voao preoţii leviţii, aveţi grijă să faceţi precum am poruncit voao.

9 Adu-ţi aminte câte au făcut Domnul Dumnezeul tău Mariamei pre cale, când aţi ieşit din Eghipt.

10 Iară de ai deatorie la deaproapele tău, orice deatorie, să nu întri în casa lui să-i iai zălog.

11 Afară să stai, şi omul carele-ţi easte deatoriu, el îţi va aduce ţie zălog afară.

12 Iară de va fi omul sărac, să nu ţii la tine preste noapte zălogul lui,

13 Ci cu apusul soarelui să-i întorci zălogul lui, ca să doarmă în haina sa şi să te binecuvinteaze şi să fie ţie milostenie înaintea Domnului Dumnezeului tău.

14 Să nu ţii plata celui sărac şi a celui lipsit dintră fraţii tăi, sau a nemearnicului carele lăcuieşte în cetăţile tale.

15 Ci într-aceaeaşi zi să-i dai plata lui, înainte de ce apune soarele, de vreame ce easte sărac şi întru aceaea are nădeajde, ca să nu strâge cătră Domnul asupra ta, şi vei avea păcat.

16 Să nu moară părinţii pentru fii, nici fiii să nu moară pentru părinţi, ci fieştecarele pentru păcatul său să moară.

17 Să nu strâmbi judecata nemearnicului şi a săracului şi a văduvei, şi haina văduvei să nu o iai zălog.

18 Ci-ţi ado aminte că rob ai fost în pământul Eghiptului şi te-au scos Domnul Dumnezeul tău de acolo; pentru aceaea-ţi poruncesc ţie ca să faci lucrul acesta.

19 Când vei săcera secerişul tău în ţarina ta şi vei uita vreun snop în ţarina ta, să nu te întorci să-l iai, ci să fie a săracului şi a nemearnicului şi a sirimanului şi a văduvei, ca să te blagoslovească Domnul Dumnezeul tău întru toate lucrurile mâinilor tale.

20 Şi când vei culeage maslinele, să nu te întorci a aduna ceale ce rămân pre urma ta, ci vor fi ale celui nemearnic şi ale celui sărac şi ale văduvei.

21 Şi când vei culeage viia ta, să nu culegi a doao oară ce rămâne pre urma ta, ci să fie a celui nemearnic şi a celui sărac şi a văduvei.

22 Şi-ţi ado aminte cum că ai fost rob în pământul Eghiptului, pentru aceaea-ţi poruncesc eu ţie astăzi ca să faci cuvântul acesta.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.