×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 23

Despre cei ce trebuie să se oprească de la besearica lui Dumnezeu sau să se priimească. De necurăţiia prin ispită în vis. De loc pentru lipsa firii. De sluga fugită. De plata curvei. De a nu lua camătă de la fraţi. Despre făgăduinţă. De viia şi holda deaproapelui.

1 Să nu între scopit, nici famen, întru adunarea Domnului.

2 Să nu între carele easte născut din curvă întru adunarea Domnului.

3 Să nu între amanitean şi moavitean întru adunarea Domnului, şi până la al zeacelea neam să nu între în besearica Domnului, şi până în veac,

4 Pentru că nu au ieşit înaintea voastră cu pâine şi cu apă în cale, când aţi ieşit voi din Eghipt, şi pentru că au năimit asupra ta pre Valaam, feciorul lui Veor din Mesopotamiia, ca să te blastăme.

5 Ci Domnul Dumnezeul tău nu au vrut să asculte pre Valaam, şi au întors Domnul Dumnezeul tău blăstămurile în blagoslovenie, pentru că te-au iubit pre tine Domnul Dumnezeul tău.

6 Să nu grăieşti ceale de pace lor şi ceale de folos lor, în toate zilele tale, în veaci.

7 Să nu urăşti pre idumeu, că fratele tău easte, să nu urăşti pre eghiptean, că nemearnic ai fost în pământul Eghiptului.

8 Fiii cei ce să vor naşte dintru ei întru al treilea neam vor întra întru adunarea Domnului.

9 Iară când vei ieşi cu oaste asupra vrăjmaşilor tăi, să te fereşti de tot lucrul rău.

10 De va fi întru tine om carele să nu fie curat de ispitirea în vis cea de noapte, acela să iasă din tabără şi să nu între în tabără,

11 Şi de cătră seară să speale trupul său cu apă, şi după ce va apune soarele să între în tabără.

12 Şi să ai loc afară de tabără, şi acolo să ieşi afară.

13 Şi păruş să ai la brâul tău şi, când vei şedea afară, să sapi cu el şi să acoperi spurcăciunea ta.

14 Că Domnul Dumnezeul tău umblă în tabăra ta, ca să te izbăvească pre tine şi să dea pre vrăjmaşul tău în mâinile tale dinaintea feaţii tale, şi pentru aceaea să fie tabăra ta sfântă, ca nu, văzind întru tine lucru spurcat, să se întoarcă de cătră tine.

15 Pre sluga cel ce au fugit de la stăpânul său la tine să nu-l dai stăpânului său,

16 Ci să lăcuiască cu tine, întră voi să lăcuiască unde-i va plăcea lui, şi să nu-l necăjeşti pre el.

17 Să nu fie curvă din featele lui Israil, şi să nu fie curvariu din fiii lui Israil.

18 Să nu fie vrăjitoare din featele lui Israil, şi să nu vrăjească nici pentru o făgăduinţă din fiii lui Israila.

19 Să nu aduci plata curvii şi preţul cânelui în casa Domnului Dumnezeului tău, nici pentru o făgăduinţă, că amândoao aceastea sânt urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău.

20 Să nu iai camătă de la fratele tău, camătă de argint, sau camătă de bucate, sau camătă de tot lucrul cu care-l vei împrumuta.

21 De la cel străin să iai camătă, de la fratele tău să nu iai camătă, ca să te blagoslovească Domnul Dumnezeul tău întru toate lucrurile tale pre pământul întru care întri să-l moşteneşti.

22 Iară de te vei lega cu făgăduinţă Domnului Dumnezeului tău, să nu întârzii a plini, că cerând va ceare Domnul Dumnezeul tău de la tine, şi va fi ţie păcat.

23 Iară de nu vei vrea să făgăduieşti, nu va fi ţie păcat.

24 Ceale ce ies prin buzele tale să le păzăşti şi să le faci, precum te-ai făgăduit Domnului Dumnezeului tău, darul care l-au grăit gura ta.

25 Iară de vei întra în holda deaproapelui tău, adună cu mâinile tale spice, iară seacerea să nu o bagi în holda deaproapelui tău.

26 Iară de vei întra în viia deaproapelui tău, mâncă struguri până ce să va sătura sufletul tău, iară în vas să nu bagi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.