×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 21

Legi pentru cel ce să află omorât. Muiarea robită în războiu. Pentru fiiul cel întâiu născut a ceii urâte, pentru fiiul neascultătoriu şi pentru cel ce s-au spânzurat pre lemn.

1 Iară de să va afla, în pământul care-l dă ţie Domnul Dumnezeul tău să-l moşteneşti, om omorât. Zăcând în câmp, şi nu să ştie cine l-au omorât.

2 Vor ieşi bătrânii şi judecătorii tăi şi vor măsura până la cetăţile ceale dimprejurul celui omorât.

3 Şi va fi bătrânii cetăţii ceii mai aproape de cel omorât vor lua o viţea din vaci, carea nu au lucrat şi nu au tras în jug.

4 Şi bătrânii cetăţii aceiia vor aduce viţeaoa într-o vale râpoasă, carea nu s-au lucrat, nici s-au sămănat, şi vor tăia capul viţealii în vale.

5 Şi să vie preoţii leviţii, pentru că pre ei i-au ales Domnul Dumnezeu să stea înaintea Lui, şi să binecuvinteaze întru numele Lui, şi din gura lor să va judeca toată pricea şi rana.

6 Şi toţi bătrânii cetăţii ceii mai aproape de cel omorât să speale mâinile pre capul viţealii ceii tăiate în vale.

7 Şi, răspunzind, vor zice: «Mâinile noastre nu au vărsat sângele acesta, şi ochii noştri nu au văzut.

8 Milostiv fii norodului Tău, Israil, pre care-le l-ai răscumpărat, Doamne, din pământul Eghiptului, ca să nu fie sânge nevinovat întru norodul Tău, Israil!» Şi li să va ierta lor păcatul sângelui.

9 Iară tu râdică sângele cel nevinovat dintră voi şi fă ce e bun şi plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău.

10 Iară când vei ieşi la războiu înaintea vrăjmaşilor tăi, şi va da pre ei Domnul Dumnezeu în mâinile tale, şi-i vei prăda pre ei,

11 Şi întră cei robiţi vei vedea muiare frumoasă la faţă şi-ţi va plăcea cât să o iai pre ea muiare ţie,

12 O vei băga în casa ta, şi vei rade capul ei, şi vei tăia unghile ei,

13 Şi vei lua de la ea hainele ceale de robie, şi va şedea în casa ta, şi va plânge pre tatăl său şi pre mumă-sa o lună de zile, şi după aceaea vei întra la ea şi vei lăcui cu ea, şi va fi ţie muiare.

14 Şi de nu o vei vrea pre ea, după aceaea, o lasă slobodă, şi să nu o vinzi pre argint, nici să te slujeşti cu ea, pentru că o ai smerit pre ea.

15 Iară de va avea un om doao muieri, una iubită, iară alta urâtă, şi vor naşte lui şi cea iubită şi cea urâtă, şi feciorul cel întâiu născut va fi al ceii urâte,

16 Şi va fi în zioa în carea va împărţi fiilor săi avearea sa, nu va putea să facă să fie întâiu născut feciorul ceii iubite, trecând cu vedearea pre feciorul ceii urâte, carele easte cel întâiu născut.

17 Ci întâiu născut va cunoaşte pre feciorul ceii urâte şi va da lui îndoit din toate câte va avea el, de vreame ce acesta easte pârga fiilor lui şi lui să cuvine ceale ce sunt ale celui întâiu născut.

18 Iară de va avea cineva fiiu neascultătoriu şi îndărăptnic, carele nu ascultă cuvântul tătâne-său şi cuvântul mumă-sa, şi ei îl ceartă pre el, iară el nu-i ascultă,

19 Să-l prinză tatăl lui şi muma lui şi să-l scoaţă înaintea bătrânilor cetăţii sale şi la poarta locului.

20 Şi să zică cătră bărbaţii cetăţii sale: «Fiiul nostru acesta easte neascultătoriu şi îndărăptnic, şi nu ascultă cuvântul nostru, mâncătoriu şi beţiv».

21 Şi-l vor ucide cu pietri bărbaţii cetăţii lui şi va muri. Şi vei râdica pre cel rău dintră voi, şi ceialalţi, auzind, să vor teame.

22 Iară de va fi cineva în păcat, judecat de moarte, şi va muri, şi-l veţi spânzura pre lemn,

23 Să nu rămâie preste noapte trupul lui pre lemn, ci în zioa aceaea să-l îngropaţi, de vreame ce blăstămat de Dumnezeu easte tot cel spânzurat pre lemn, şi să nu spurcaţi pământul care-l dă ţie Domnul Dumnezeul tău să-l moşteneşti.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.