×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 20

Carii trebuie să se trimită acasă în vreamea războiului. Legi cum trebuie să se oştească. Ce leamne să se taie spre zidirea şanţului asupra cetăţii, în vreame de războiu.

1 Iară când vei ieşi la războiu asupra vrăjmaşilor tăi şi vei vedea cai şi călăreţi şi norod mai mult decât tine, să nu te temi de ei, că cu tine easte Domnul Dumnezeul tău, Cel ce te-au scos din pământul Eghiptului.

2 Şi va fi când te vei apropiia de bătaie, venind preotul, va grăi norodului şi va zice cătră ei:

3 «Auzi, Israile, voi meargeţi astăzi la bătaie asupra vrăjmaşilor voştri. Să nu slăbească inima voastră, nu vă teameţi, nici vă spăriiaţi, nici vă abateţi de la faţa lor.

4 Că Domnul Dumnezeul vostru mearge înaintea voastră, cu voi, ca împreună cu voi să bată pre vrăjmaşii voştri şi să vă mântuiască pre voi».

5 Şi vor grăi şi cărturarii cătră norod,. zicând: «Tot omul carele au zidit casă noao şi nu au început a lăcui într-însa să meargă şi să se întoarcă în casa sa, să nu moară în războiu, şi alt om să înceapă a lăcui într-însa.

6 Şi tot omul carele au sădit vie şi nu s-au veselit dintr-însa să meargă şi să se întoarcă la casa sa, să nu moară în războiu, şi alt om să se veselească dintr-însa.

7 Şi tot omul carele şi-au logodit şie muiare şi nu o au luat pre ea să meargă şi să se întoarcă în casa sa, să nu moară la războiu, şi alt om să o ia pre ea».

8 Şi vor mai adaoge cărturarii a grăi cătră norod şi vor zice: «Tot omul cel fricos şi slab la inimă să meargă şi să se întoarcă în casa sa, ca să nu înfricoşeaze inima fratelui său, ca şi a sa».

9 Şi va fi după ce vor înceta cărturarii a grăi cătră norod, şi vor pune pre mai-marii oştii înainte povăţuitori norodului.

10 Şi când te vei apropiia la vreo cetate să o baţi, mai înainte să o îmbii cu pace.

11 De vor răspunde ţie ceale de pace şi vor deşchide ţie, tot norodul carii să vor afla într-însa vor da bir ţie şi vor fi supuşi.

12 Iară de nu va asculta de tine şi va face războiu asupra ta, să şezi împrejurul ei,

13 Până când ţi-o va da Domnul Dumnezeul tău în mâinile tale, şi să ucizi toată partea bărbătească dintr-însa cu ascuţişul sabiei.

14 Afară de muieri şi de marhăa, şi toate dobitoacele, şi toate câte vor fi în cetate, şi toate averile să le prădezi ţie şi să mânci toată prada vrăjmaşilor tăi, carea o dă ţie Domnul Dumnezeul tău.

15 Aşea să faceţi în toate cetăţile care sânt departe de tine foarte şi nu sânt din cetăţile neamurilor acestora.

16 Iară din cetăţile neamurilor acestora, al cărora pământ îl dă ţie Domnul Dumnezeul tău să-l moşteneşti, să nu laşi viu nimica ce suflă.

17 Ci cu anatemă să-i anatemisiţi pre ei, pre heteu şi pre amoreu şi pre hananeu şi pre ferezeu şi pre eveu şi pre ievuseu şi pre ghergheseu, precum au poruncit ţie Domnul Dumnezeul tău.

18 Ca să nu vă înveaţe pre voi a face toate spurcăciunile lor, care le-au făcut ei dumnezăilor lor, şi să păcătuiţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru.

19 Iară de vei şedea împrejurul vreunei cetăţi zile mai multe, bătându-o ca să o iai, să nu strici pomii ei, nici să pui săcurea în ei, ci din pom să mânci, iară pre el să nu-l tai, că pomul cel din ţarină nu easte ca omul, să poată fugi de la faţa ta şi să se ascunză în şeanţ.

20 Iară lemnul care-l ştii că nu face rod bun de mâncat, acela să-l strici şi să-l tai, şi să zideşti şeanţ asupra cetăţii carea face războiu asupra ta, până ce să va da ţie.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.