×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 19

Să se osebească cetăţi de scăpare, şi carii fără grijă vor fugi acolo, şi carii nu. Despre mărturiile ceale adevărate şi mincinoasă. Şi despre hotară, să nu să mute.

1 Iară deaca va piiarde Domnul Dumnezeul tău neamurile al cărora pământ îl dă ţie Domnul Dumnezeul tău, şi veţi moşteni pre ei, şi veţi lăcui în cetăţile lor şi în căsile lor,

2 Trei cetăţi să-ţi alegi ţie în mijlocul pământului tău, care-l dă ţie Domnul Dumnezeul tău.

3 Socoteaşte-ţi calea şi împarte în trei părţi hotarăle pământului tău, care îl împarte ţie Domnul Dumnezeul tău, ca să scape acolo tot ucigaşul.

4 Iară aceasta va fi poruncaa: ucigaşului carele va fugi acolo şi va trăi, tot cel ce va lovi pre deaproapele său făr’ de voie, şi nu l-au fost urât pre el mai înainte de ieri şi de alaltaieri,

5 Şi carele va întra cu deaproapele său în pădure să taie leamne, şi, râdicând mâna cu săcurea cel ce taie lemnul, va sări săcurea din codorâşte şi va lovi pre deaproapele său şi va muri, acesta va fugi întru o cetate de aceastea şi va trăi,

6 Ca nu, alergând cel ce easte rudă cu cel mort după cel ce au omorât şi înfierbântată fiind inima lui, să-l ajungă pre el, de va fi mai lungă calea, şi să-l omoară pre el, măcar că acesta nu easte vinovat judecăţii ceii de moarte, căci nu l-am fost urât pre el mai înainte de ieri şi de alaltaieri.

7 Pentru aceaea, poruncesc eu ţie cuvântul acesta, zicând: «Aleage-ţi ţie trei cetăţi».

8 Iară de va lărgi Domnul Dumnezeul tău hotarăle tale, precum s-au jurat părinţilor tăi, şi-ţi va da ţie Domnul tot pământul care au zis părinţilor tăi că-l va da,

9 De vei asculta să faci toate poruncile aceastea, care le poruncesc eu ţie astăzi, să iubeşti pre Domnul Dumnezeul tău şi să umbli pre toate căile Lui în toate zilele, vei mai adaoge ţie încă trei cetăţi lângă aceaste trei,

10 Şi nu să va vărsa sânge nevinovat în pământul care-l dă ţie Domnul Dumnezeul tău să-l moşteneşti, şi nu va fi întru tine vinovat sângelui.

11 Iară de va fi întru tine vreun om carele uraşte pre deaproapele său şi-l pândeaşte pre el, şi să va scula asupra lui şi-l va lovi, şi va muri, şi va fugi în vreo cetate de aceastea,

12 Vor trimite bătrânii cetăţii lui, şi-l vor lua pre el de acolo şi-l vor da în mâinile rudeniilor mortului, şi-l vor omorî.

13 Să nu să milostivească ochiul tău spre el, şi vei curăţi sângele cel nevinovat din Israil, şi va fi bine ţie.

14 Să nu muţi hotarăle deaproapelui tău, care le-au pus părinţii tăi în moşiia carea o vei moşteni în pământul care ţi-l dă ţie Domnul Dumnezeul tău ca să-l moşteneşti.

15 Nu va sta o mărturie să mărturisească asupra vreunui om, ori pentru ce strâmbătate, şi ori pentru ce greşeală, şi ori pentru ce păcat care-l va păcătui. Ci în gura a doao mărturii şi în gura a trei mărturii va sta tot cuvântul.

16 Iară de va sta mărturie nedreaptă asupra vreunui om, pârându-l pre el călcătoriu de leage,

17 Amândoi oamenii întră carii easte pricea vor sta înaintea Domnului şi înaintea preoţilor şi înaintea judecătorilor carii vor fi în zilele acealea.

18 Şi vor cerceta judecătorii cu amăruntul, şi de vor afla că mărturie strâmbă au mărturisit şi cu nedreptate au stătut împrotiva fratelui său,

19 Să faceţi lui precum au gândit el să facă rău asupra fratelui său, şi vei râdica răul dintră voi.

20 Şi ceialalţi, auzind, să vor teame şi nu vor mai adaoge a face mai mult acest lucru rău întră voi.

21 Să nu să facă milă ochiului tău de el, suflet pentru suflet, ochiu pentru ochiu, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior; precum va face cineva deaproapelui său, aşea veţi face lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.