×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 18

Preoţilor şi leviţilor în loc de moşie să rânduiesc aducerile şi jertvele. A să feri de fermecătoriu, de descântătoriu şi de tot fealiul de vrăjitoriu. Proroc mare să făgăduiaşte, iară prorocul mincinos să se omoară; cum să se deschilinească prorocul cel adevărat de cătră cel mincinos.

1 Preoţii şi leviţii şi tot neamul lui Levi nu va avea parte şi moşie cu Israil, ci jertvele Domnului moşiia lor, acealea le vor mânca.

2 Iară moşie nu vor avea ei întră fraţii săi. Domnul easte moşiia lui, precum i-au zis lui.

3 Şi aceasta easte judecata preoţilor de la norod, de la cei ce jertvesc jertve, ori viţel, ori oaie: şi vei da braţul preotului, şi fălcile şi pântecele.

4 Şi pârga grâului tău şi a vinului tău şi a untului-tău-de-lemn, şi pârga tunderii oilor tale vei da lui,

5 Că pre el l-au ales Domnul Dumnezeul tău din toate neamurile tale să stea înaintea Domnului Dumnezeului tău, ca să slujească şi bine să cuvinteaze întru numele Domnului, el şi fiii lui, în toate zilele.

6 Iară de va veni vreun levit din vreo cetate de ale voastre, dintră toţi fiii lui Israil, de unde lăcuiaşte, după cum pofteaşte sufletul lui, în locul care-l va aleage Domnul,

7 Va sluji numele Domnului Dumnezeului său, ca şi toţi fraţii lui, leviţii carii stau acolo înaintea Domnului Dumnezeului tău,

8 Parte împărţită va mânca, afară de vânzarea cea de moşie.

9 Iară după ce vei întra în pământul care-l dă ţie Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveţi a face după spurcăciunile neamurilor acelora.

10 Să nu să afle întru tine carele să treacă pre fiiul său sau pre fata sa prin foc, vrăjind vraje, şi descântând şi fermecând.

11 Şi fermecătoriu, şi carele descântă, şi carele vrăjeaşte din pântece, şi carele caută pre steale, şi carele întreabă morţii.

12 Că spurcăciune easte Domnului Dumnezeului tău tot cel ce face aceastea, şi pentru spurcăciunile aceastea va piiarde pre ei Domnul Dumnezeul tău de la faţa ta.

13 Desăvârşit să fii înaintea Domnului Dumnezeului tău.

14 Că neamurile aceastea, pre care tu le vei moşteni, acealea vrăji şi descântece ascultă, iară ţie nu ţ-au dat aşea Domnul Dumnezeul tău.

15 Proroc din fraţii tăi, ca pre mine, va scula ţie Domnul Dumnezeul tău; de el să ascultaţi.

16 După toate câte ai cerut de la Domnul Dumnezeul tău în Horiv, în zioa adunării, zicând: «Nu vom adaoge a mai auzi glasul Domnului Dumnezeului nostru şi nu vom mai vedea acest foc mare, ca să nu murim».

17 Şi au zis Domnul cătră mine: «Drept, toate câte au grăit.

18 Proroc voiu scula lor din fraţii lor, ca pre tine, şi voiu pune cuvintele Meale în gura lui, şi va grăi lor după cum voiu porunci lui.

19 Şi omul carele nu va asculta cuvântul lui, oricâte va grăi prorocul acela întru numele Mieu, Eu voiu lua izbândă de pre el.

20 Iară prorocul carele va îndrăzni a grăi întru numele Mieu cuvânt care n-am poruncit lui să-l grăiască, şi carele va grăi întru numele altor dumnezei, să moară prorocul acela».

21 Iară de vei zice întru inima ta: «Cum vom cunoaşte cuvântul care l-au grăit Domnul?»,

22 Câte va grăi prorocul acela întru numele Domnului şi nu va fi, nici să va întâmpla ce au zis, cuvântul acela nu l-au grăit Domnul; întru păgânătate au grăit prorocul acela, să nu vă ţineţi de el.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.