×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 17

Jertva să se aleagă, închinătorii idolilor să se pedepsească. În lucrul cel încurcat trebuie a mearge la arhiereu şi la săborul lui. Şi ce trebuie să ţie craiul care să va aleage.

1 Să nu jertveşti Domnului Dumnezeului tău viţel sau oaie în care easte prihană sau orice lucru urât, că spurcăciune easte înaintea Domnului Dumnezeului tău.

2 Iară de să va afla în vreo cetate, din cetăţile tale, care le dă ţie Domnul Dumnezeul tău, bărbat sau muiare făcând ce easte rău înaintea Domnului Dumnezeului tău şi călcând leagea Lui,

3 Şi, mergând să slujească la alţi dumnezăi şi să se închine lor, soarelui sau lunei sau la orice din ceale din podoaba ceriului, la care nu ţ-am poruncit ţie,

4 Şi să va spune aceasta ţie, şi auzind vei cerca cu deadinsul, şi, iată, adevărat s-au făcut cuvântul, s-au făcut spurcăciunea aceasta în Israil,

5 Scoate pre omul acela sau pre muiarea aceaea, care au făcut acest lucru rău, la poarta cetăţii şi-i ucide cu pietri, să moară.

6 Cu doao mărturii sau cu trei mărturii va muri cel ce moare; cu o mărturie nu va muri.

7 Şi mâna mărturiilor va fi mai întâiu preste el, ca să-l omoară pre el, iară mâna norodului mai pre urmă, şi veţi râdica pre cel rău dintră voi.

8 Iară de va fi vreun lucru care să nu-l poţi lezne dezlega, când vei să judeci întră sânge şi întră judecată, şi judecată şi întră rană de lepră, şi rană de lepră şi întră price, lucru de judecată în cetăţile tale, atunci, sculându-te, să te sui în locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul tău ca să se chiiame numele Lui acolo.

9 Şi vei mearge la preoţii leviţii şi la judecătoriul carele va fi în zilele acealea, şi ei, cercând, vor spune ţie judecata.

10 Şi vei face după cuvântul care-ţi vor spune ţie din locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul tău, ca să se chiiame numele Lui acolo, şi să păzăşti foarte, ca să faci toate câte-ţi vor rândui ţie.

11 După leagea şi după judecata carea-ţi vor spune ţie să faci, să nu te abaţi de la cuvântul care ţi-l vor spune ei, de-a dreapta sau de-a stânga.

12 Şi omul carele să va sumeţi ca să nu asculte de preotul carele pururea slujeaşte numelui Domnului Dumnezeului tău, sau de judecătoriul carele va fi în zilele acealea, să moară omul acela, şi vei râdica pre cel rău din Israil.

13 Şi tot norodul, auzind, să va teame şi mai mult nu va face păgâneaşte.

14 Iară deaca vei întra în pământul care-l dă ţie Domnul Dumnezeul tău cu soarte, şi-l vei moşteni pre el, şi vei lăcui pre el, şi vei zice: «Pune-voiu preste mine împărat, ca şi cealealalte neamuri de primprejurul mieu»,

15 Puind, să pui preste tine împărat pre care-l va aleage Domnul Dumnezeul tău, dintră fraţii tăi să pui preste tine împărat, să nu pui preste tine împărat om de alt neam, pentru că nu easte fratele tău.

16 Însă să nu-şi înmulţască şie cai şi să nu întoarcă pre norod în Eghipt, după ce-ş va înmulţi caii, că Domnul au zis voao: «Mai mult să nu adaogeţi a vă întoarce pre calea aceasta».

17 Şi să nu-şi înmulţască şie muieri, ca să nu să schimbe inima lui, şi argint şi aur să nu-şi înmulţască foarte.

18 Şi când va şedea pre scaonul împărăţiei sale, să-şi scrie această a doao leage din cartea de la preoţii leviţii.

19 Şi să o aibă cu sine şi să o cetească în toate zilele vieţii sale, ca să înveaţe a să teame de Domnul Dumnezeul său şi a păzi toate poruncile aceastea şi îndreptările aceastea a le face.

20 Ca să nu să înalţă inima lui preste fraţii săi şi ca să nu să abată de la porunci, nici la dreapta, nici la stânga, ca să fie întru ani îndelungaţi întru împărăţiia sa, el şi fiii lui întru fiii lui Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.