×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 16

Trei praznice mai alease peste an: a azimelor sau a lunii rodurilor celor noao, întru carea să jertvesc Paştile, a săptămânilor şi a corturilor. Despre rânduirea judecătorilor drepţi. Şi să se păzească de prilejurile închinării idolilor.

1 Păzeaşte luna celor noao şi să faci Paşti Domnului Dumnezeului tău, că în luna celor noao ai ieşit din Eghipt, noaptea.

2 Şi să jertveşti paşti Domnului Dumnezeului tău, oi şi boi, în locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul tău ca să se chiiame numele Lui acolo.

3 Să nu mânci cu eale dospit, şeapte zile să mânci cu eale azimă, pâinea năcazului, că cu grabă aţi ieşit din Eghipt, noaptea, ca în toate zilele vieţii voastre să vă aduceţi aminte de zioa ieşirei voastre din pământul Eghiptului.

4 Să nu să vază la tine dospită în toate hotarăle tale şeapte zile şi să nu rămână până dimineaţa din cărnurile care le vei jertvi seara, în zioa cea dintâiu.

5 Nu va fi ţie slobod să jertveşti paşti, nici într-o cetate de ale tale, care Domnul Dumnezeul tău le dă ţie,

6 Ci numai în locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul tău ca să se chiiame numele Lui acolo, să jertveşti paştile seara, la apusul soarelui, în vreamea în care ai ieşit din pământul Eghiptului.

7 Şi fiiarbe şi frige şi mănâncă în locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul tău, şi te întoarce dimineaţa şi te du la casa ta.

8 Şease zile vei mânca azime, iară în zioa a şeaptea easte ieşire, sărbătoare Domnului Dumnezeului tău; să nu faci întru aceaea nici un lucru, fără numai ceale ce să fac sufletului.

9 Şeapte săptămâni întregi să numeri ţie; de când înceape seacerea a săcera vei înceape a număra şeapte săptămâni.

10 Şi fă sărbătoare de săptămâni Domnului Dumnezeului tău, precum poate mâna ta, câte-ţi va da ţie, după cum te-au blagoslovit Domnul Dumnezeul tău.

11 Şi te veseleaşte înaintea Domnului Dumnezeului tău, tu, şi feciorul tău şi fata ta şi sluga ta şi slujnica ta şi levitul care easte în cetăţile tale, şi nemearnicul şi săracul şi văduva, carii sânt întru voi, în locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul tău, ca să se chiiame numele Lui acolo.

12 Şi-ţi ado aminte că rob ai fost în pământul Eghiptului, şi păzeaşte şi fă poruncile aceastea.

13 Sărbătoarea corturilor să o faci în şeapte zile, când vei aduna din ariia ta şi din teascul tău.

14 Şi te veseleaşte în sărbătoarea ta, tu şi feciorul tău şi fata ta şi sluga ta şi slujnica ta şi levitul şi nemearnicul şi săracul şi văduva, carii sânt în cetăţile tale.

15 Şeapte zile să sărbezi Domnului Dumnezeului tău, în locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul tău, ca să se chiiame numele Lui acolo, ca să te blagoslovească Domnul Dumnezeul tău întru toate rodurile tale şi întru toate lucrurile mâinilor tale, şi să fii veasel.

16 De trei ori în an, toată partea ta cea bărbătească să se areate înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul care-l va aleage Domnul: în sărbătoarea azimelor, şi în sărbătoarea săptămânilor, şi în sărbătoarea corturilor.

17 Să nu te arăţi înaintea Domnului Dumnezeului tău deşert; fieştecarele după putearea mâinilor voastre, după blagosloveniia Domnului Dumnezeului tău, care ţ-au dat ţie.

18 Judecători şi cărturari pune-ţi ţie în toate cetăţile tale, care Domnul Dumnezeul tău le dă ţie în fieştecare neam din neamurile tale, ca să judece norodul cu judecată dreaptă.

19 Să nu abaţi judecata, nici să cunoască faţa, nici să ia daruri, că darurile orbesc ochii înţălepţilor şi mută cuvintele drepţilor.

20 Drept să urmezi ce easte drept, ca să trăiţi, şi întrând să moşteneşti pământul care-l dă ţie Domnul Dumnezeul tău.

21 Să nu-ţi sădeşti ţie desiş şi nici un lemn lângă jertvenicul care-l vei face Domnului Dumnezeului tău.

22 Să nu-ţi faci ţie stâlp, care au urât Domnul Dumnezeul tău.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.