×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 15

Leagea slobozirii anului a şeaptelea cu carii să se plinească. Despre evreul sau evreea vândută, care nu va vrea să iasă de la tine. Despre ceale întâiu născute a să sfinţi Domnului şi a să mânca.

1 Anul al şeaptelea vei face iertare.

2 Iară aceasta easte rânduiala iertării: vei ierta toată deatoriia ta carea-ţi easte deatoriu ţie deaproapele, şi fratele tău, să nu o ceri, pentru că s-au chemat iertare Domnului Dumnezeului tău.

3 De la cel străin ceare câte sânt ale tale la el, iară fratelui tău să-i ierţi deatoriia carea ai la el.

4 Că nu va fi întru tine lipsit,a pentru că, blagoslovind, te va blagoslovi pre tine Domnul Dumnezeul tău, în pământul care cu soarte-l dă ţie Domnul Dumnezeul tău să-l moşteneşti

5 Iară de veţi auzi cu auzul glasul Domnului Dumnezeului vostru, ca să păziţi şi să faceţi toate poruncile aceastea care poruncesc eu astăzi ţie,

6 Domnul Dumnezeul tău te va blagoslovi pre tine, precum au grăit ţie, şi vei împrumuta neamuri multe, iară tu nu te vei împrumuta, şi vei stăpâni neamuri multe; iară pre tine nu te vor stăpâni.

7 Iară de va fi întru tine cineva sărac dintră fraţii tăi în vreo cetate din cetăţile tale, în pământul care-l dă ţie Domnul Dumnezeul tău, să nu-ţi învârtoşezi inima ta, nici să-ţi închizi mâna ta de cătră fratele tău cel lipsit.

8 Deşchizind, să deşchizi mâinile tale lui, şi împrumutând, să-l împrumuţi pre el, oricât îi va trebui şi îi va fi lipsă.

9 Ia-ţi aminte ţie însuţi să nu să facă cuvânt ascuns în inima ta farădeleage, zicând: «Să apropie anul al şeaptelea, anul iertării»; şi să se facă rău ochiul tău asupra fratelui tău celui lipsit şi să nu-i dai lui, şi el va striga împrotiva ta cătră Domnul, şi va fi întru tine păcat mare.

10 Ci, dând, să-i dai lui, şi, împrumutând, să-l împrumutezi pre el, cât ceare, după cumu-i easte lipsa, şi să nu te măhneşti cu inima ta când dai lui, că pentru lucrul acesta te va blagoslovi Domnul Dumnezeul tău întru toate lucrurile şi întru toate, oriunde vei pune mâna ta.

11 Că nu va lipsi sărac din pământul tău, pentru aceaea eu poruncesc ţie să faci lucrul acesta, şi-ţi zic: «Deşchizind, deşchide mâna ta fratelui tău celui sărac şi celui lipsit, carele easte în pământul tău».

12 Iară de să va vinde ţie fratele tău evreu au evreae, şease ani va sluji ţie, şi în al şeaptelea îl vei lăsa slobod de la tine.

13 Şi cându-l vei slobozi pre el de la tine, să nu-l slobozi deşert.

14 Dând, să-i dai lui de cheltuială din oile tale şi din grâul tău şi din vinul tău, după cum te-au blagoslovit pre tine Domnul Dumnezeul tău, să-i dai lui.

15 Şi-ţi ado aminte că ai fost rob în pământul Eghiptului şi te-au izbăvit de acolo Domnul Dumnezeul tău; pentru aceaea, poruncesc ţie să faci cuvântul acesta.

16 Iară de va zice cătră tine: «Nu voiu ieşi de la tine», pentru că te-au iubit pre tine şi casa ta, de vreame ce easte lui bine la tine,

17 Ia sula şi găure ureachiia lui la uşe, şi va fi ţie rob în veaci. Aşea vei face şi slujnicii tale.

18 Să nu-ţi fie ţie greu cându-i laşi slobozi de la tine, că pre an simbrie de năimit au slujit ţie în şease ani, şi te va blagoslovi pre tine Domnul Dumnezeul tău întru toate câte vei face.

19 Tot cel întâiu născut, care să va naşte în vacile tale şi în oile tale, ceale ce vor fi parte bărbătească, le vei sfinţi Domnului Dumnezeului tău; să nu lucri cu boul tău cel întâiu născut şi să nu tunzi ceale întâiu născute ale oilor tale.

20 Înaintea Domnului Dumnezeului tău, să-l mânci tu şi casa ta, în tot anul, în locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul tău.

21 Iară de va fi întru el prihană, şchiop, au orb, au rău sluţit, să nu-l jerveşti Domnului Dumnezeului tău.

22 Ci în cetăţile tale să-l mânci, cel necurat întru tine şi cel curat împreună să-l mânce, ca pre o căprioară sau ca pre un cerb.

23 Numai sânge să nu mâncaţi, ci să-l vărsaţi pre pământ, ca apa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.