×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 14

Cum că trebuie a să feri de obiceaiurile neamurilor, care făcea ei la mort. Dobitoacele ceale curate şi ceale necurate. Zăciuialele trebuie să se dea.

1 Fii fiţi ai Domnului Dumnezeului vostru, să nu vă radeţi şi să nu faceţi pleşugire întră ochii voştri pentru mort.

2 Că norod sfânt eşti tu Domnului Dumnezeului tău, şi pre tine te-au ales Domnul Dumnezeul tău să fii Lui norod mai iubit decât toate neamurile câte sânt pre faţa pământului.

3 Nimica spurcat să nu mâncaţi.

4 Aceastea sânt dobitoacele care le veţi mânca: viţel din vaci, şi miel din oi, şi ied din capre,

5 Cerb şi căprioare şi bibol şi bou sălbatec şi unicorn şi ţap sălbatec şi camelopard.

6 Tot dobitocul cu unghiia despicată, şi care desparte unghile în doao copite, şi care rumegă întră dobitoace, acstea să le mâncaţi.

7 Iară din ceale ce rumegă, şi din ceale cu unghiia despicată, şi din ceale cu unghile despărţite,aceastea să nu le mâncaţi: cămila şi iepurile şi hirogrilul, care rumegă, iară unghiia nu o au despicată. Aceastea sânt voao necurate.

8 Şi porcul, că are unghiia despicată şi desparte copitele unghii, iară nu rumegă, necurat easte acesta voao, din cărnurile lui să nu mâncaţi şi de mortăciunile lor să nu vă atingeţi.

9 Iară din toate ceale ce sânt în apă, aceastea să mâncaţi: toate care au arepi şi solzi să le mâncaţi.

10 Iară toate care nu au arepi şi solzi să nu le mâncaţi; necurate sânt acealea voao.

11 Toată pasărea curată o veţi mânca.

12 Iară din ceale ce zboară, aceastea să nu le mâncaţi: vulturul şi gripa şi alietul,

13 Şi şorliţa şi gaia, şi ceale ce sânt aseamenea ei,

14 Şi tot corbul şi ceale ce sânt aseamenea lui,

15 Şi struţul şi buha şi babiţa,

16 Şi erodionul şi lebăda şi stârcul,

17 Şi hereţul şi coroiul şi ceale ce sânt aseamenea lui, şi pupăza şi corbul de noapte,

18 Şi pelicanul şi haradrionul şi ceale ce sânt aseamenea lui, porfirionul şi liliiacul.

19 Şi din ceale zburătoare, toate care să târăsc necurate sânt voao, să nu mâncaţi din ealea,

20 Toată pasărea curată să o mâncaţi.

21 Nici o mortăciune să nu mâncaţi, ci o dă celui nemearnic, carele easte în cetăţile tale, sau celui străin să o mânce, că tu eşti norod sfânt Domnului Dumnezeului tău. Să nu fierbi mielul în laptele mumei sale.

22 A zeacea să zăciuieşti din toată roada săminţiii tale, roada ţarinei tale în tot anul.

23 Şi o vei mânca înaintea Domnul Dumnezeului tău, în locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul tău ca să se chiiame acolo numele Lui, vei aduce zăciuialele grâului tău, şi ale vinului tău şi ale untuluidelemn al tău, şi ceale întâiu născute a vacilor tale şi a oilor tale, ca să te înveţi a te teame de Domnul Dumnezeul tău în toate zilele.

24 Iară de va fi calea departe de la tine şi nu vei putea să aduci aceastea, pentru că e departe de la tine locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul tău, ca să se chiiame numele Lui acolo, pentru că te-au blagoslovit pre tine Domnul Dumnezeul tău,

25 Vinde acealea pre argint, şi ia argintul în mâinile tale şi mergi la locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul tău.

26 Şi cu argintul acela cumpără tot ce va pofti sufletul tău, şi din boi şi din oi, din vin şi din beutură beţivă, şi din toate care va pofti sufletul tău, şi mănâncă acolo înaintea Domnului Dumnezeului tău, şi te veseleaşte tu şi casa ta,

27 Şi levitul cel din cetăţile tale, pentru că el nu are parte, nici moşie împreună cu tine.

28 După trei ani vei scoate toată zeciuiala rodurilor tale; în anul acela o vei pune în cetăţile tale.

29 Şi va veni levitul, pentru că el nu are parte, nici moşie împreună cu tine, şi nemearnicul şi săracul şi văduva, carii sânt în cetăţile tale, şi vor mânca şi să vor sătura, ca să te blagoslovească pre tine Domnul Dumnezeul tău, întru toate lucrurile care vei face.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.