×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 13

Prorocul mincinos sau văzătoriul de vis, care de la Dumnezeu să abate, trăbuie să se omoară, macar cât de aproape rudenie sau priiaten va fi. Încă şi cetatea cu foc să se arză, a căriia lăcuitori vor sili a face aceasta.

1 Iară de să va scula întru tine proroc sau carele visază vis şi-ţi va da ţie semn sau minune.

2 Şi va veni semnul sau minunea carea au grăit cătră tine, zicând: «Să meargem şi să slujiim la dumnezei străini, pre carii nu i-aţi ştiut»,

3 Să nu ascultaţi de cuvintele prorocului acestuia, au ale celui ce visază visul acela, că vă ispiteaşte pre voi Domnul Dumnezeul vostru, ca să ştie, oare, iubiţi pre Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru.

4 După Domnul Dumnezeul vostru să umblaţi şi de Dânsul să vă teameţi şi poruncile Lui să le păziţi şi glasul Lui să-l ascultaţi şi Lui să slujiţi şi de Dânsul să vă lipiţi.

5 Şi prorocul acela, au cel ce au visat vis, să moară, pentru că au grăit ca să te abată pre tine de la Domnul Dumnezeul tău, Cel ce te-au scos din pământul Eghiptului, Cel ce te-au izbăvit din casa robiei, ca să te scoaţă pre tine din calea pre carea au poruncit ţie Domnul Dumnezeul tău să mergi pre ea, şi să pierzi pre cel rău dintru voi înşivă.

6 Iară de te va ruga pre tine fratele tău cel de pre tată, sau cel de pre mumă, sau fiiul tău, sau fata ta, sau muiarea ta, carea easte în sânul tău, sau priiatinul tău, cel ce-ţi easte întocma cu sufletul tău, pre ascuns, zicând: «Să meargem şi să slu jim la dumnezăi străini, pre carii nu i-ai ştiut tu, nici părinţii tăi»,

7 Dintră dumnezeii neamurilor celor de primprejurul vostru, care sânt aproape de tine, sau a celor ce sânt departe de tine, de la marginea pământului până la marginea pământului,

8 Să nu voieşti împreună cu el, şi să nu asculţi de el, şi să nu să facă milă ochiului tău de el, nici să-l tăinuieşti pre el.

9 Ci spuind să-l spui, şi mâna ta să fie întâiu preste el, ca să-l omori pre el, şi mâinile a tot norodului mai pre urmă.

10 Şi-l vor ucide cu pietri şi va muri, pentru că au cercat să te abată pre tine de la Domnul Dumnezeul tău, Cel ce te-au scos din pământul Eghiptului, din casa robiei.

11 Şi tot Israilul, auzind, să va teame, şi mai mult nu vor adaoge a face acel cuvânt rău întru voi.

12 Iară de vei auzi, întru una din cetăţile care Domnul Dumnezeul tău le dă ţie ca să lăcuieşti într-însele, zicând:

13 «Ieşit-au oameni fără de leage dintră voi şi au bătut pre cei ce lăcuiesc în cetatea lor, zicând: ‚Să meargem şi să slujim la dumnezei străini, pre carii nu i-aţi ştiut’»,

14 Cearcă, caută şi întreabă cu deadinsul, şi de easte adevărat cuvântul acela, cum că s-au făcut spurcăciunea aceaea întru voi,

15 Ucigând, să ucizi pre toţi lăcuitorii cetăţii aceiia cu ucidere de sabie, şi cu anatemă să o anatematizeşti pre ea şi toate ceale ce sânt într-însa.

16 Şi toate avuţiile ei le adună în uliţile ei şi arde cetatea cu foc şi toate avuţiile ei cu totul, înaintea Domnului Dumnezeului tău, şi să fie nelăcuită în veaci, şi a doao oară să nu să mai zidească.

17 Şi nimica din lucrurile ceale de pierdut să nu să lipească de mâna ta, ca să Se întoarcă Domnul de la iuţimea mâniei Sale şi să-ţi dea ţie milă şi să te miluiască şi să te înmulţască, precum S-au jurat părinţilor tăi,

18 De vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău şi vei păzi toate poruncile Lui, câte poruncesc eu ţie astăzi, făcând ce e bun şi ce e plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.