×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ EFESEANI

Capitolul 5

Îndeamnă să urmeaze lui Hristos, depărtându-să de toată sminteala şi răutatea; răscumpărând vreamea, să prii-mească deprinderile ceale sufleteşti, care îi învaţă. Muierile să fie supusă bărbaţilor, iară bărbaţii să-şi iubească muierile sale, precum şi Hristos au iubit besearica.

1 Fiţi următori lui Dumnezeu, ca nişte fii iubiţi.

2 Şi umblaţi în dragoste, precum şi Hristos au iubit pre noi, şi S-au dat pre Sine pentru noi aducere şi jertvă lui Dumnezeu, întru miros cu bună mireasmă.

3 Iară curviia şi toată necurăţiia şi lăcomiia nici să se numească întru voi, precum să cuvine sfinţilor;

4 Şi măscăriciunea şi vorba nebunească şi marghioliile, care sânt necuvioase, ci mai vârtos mulţămita.

5 Că aceasta să ştiţi, că tot curvariul sau necuratul sau lacomul (carele easte slujitoriu idolilor) nu are moştenire întru împărăţiia lui Hristos şi a lui Dumnezeu.

6 Nimenea pre voi să nu vă înşeale cu cuvinte deşearte, că pentru aceastea vine mâniia lui Dumnezeu preste fiii neascultării.

7 Drept aceaea, să nu vă faceţi părtaşi acestora.

8 Că eraţi oarecând întunearec, iară acum lumină întru Domnul. Ca fiii luminii umblaţi!

9 (Că roada Duhului easte întru toată bunătatea şi dreptatea şi adevărul).

10 Adeverind ce easte bine plăcut Domnului.

11 Şi să nu vă amestecaţi cu faptele ceale făr’ de roadă ale întunearecului, ci mai vârtos să le defăimaţi.

12 Că ceale ce să fac întru ascuns de cătră dânşii ruşine easte a le şi grăi.

13 Şi toate ceale ce să vădesc de lumină să arată, că tot ce să arată lumină easte.

14 Pentru aceaea, zice: „Deşteaptă-te, cel ce dormi, şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos”.

15 Socotiţi, drept aceaea, cum cu pază să umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi,

16 Răscumpărând vreamea, că zilele reale sânt.

17 Drept aceaea, nu fiţi nepricepuţi, ci cunoscând carea easte voia lui Dumnezeu.

18 Şi nu vă îmbătaţi de vin, întru care easte curviia,a ci vă umpleţi de Duh.

19 Vorbind între voi în psalmi şi în laude şi în cântări duhovniceşti, lăudând şi cântând întru inimile voastre Domnului,

20 Mulţămind pururea pentru toate întru numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu şi Tatălui.

21 Plecându-vă unul altuia întru frica lui Dumnezeu.

22 Muieri, plecaţi-vă bărbaţilor voştri ca Domnului,

23 Pentru că bărbatul easte cap muierii, precum şi Hristos cap besearicii, şi Acesta easte mântuitoriu trupului.

24 Ci, precum să supune lui Hristos besearica, aşea şi muierile bărbaţilor săi, întru toate.

25 Bărbaţilor, iubiţi-vă muierile voastre, precum şi Hristos au iubit besearica şi pre Sine S-au dat pentru dânsa,

26 Ca să sfinţască pre ea curăţindu-o cu spălare de apă prin cuvânt,

27 Ca să puie înainte pre ea, Luişi mărită besearică, carea nu are întinăciune, nici zbârcire, sau altceva de acest fealiu, ci ca să fie sfântă şi făr’ de prihană.

28 Aşea sânt deatori bărbaţii să-şi iubească muierile sale, ca şi trupurile sale; cel ce-şi iubeaşte muiarea sa pre sine să iubeaşte.

29 Că nimenea niciodată nu ş-au urât trupul său, ci-l hrăneaşte şi-l încălzeaşte pre el, ca şi Hristos besearica.

30 Că mădulări sântem trupului, din carnea Lui şi din oasele Lui.

31 Pentru aceaea, va lăsa omul pre tatăl său şi pre mumă-sa şi să va lipi de muiarea sa şi vor fi amândoi un trup.

32 Taina aceasta mare easte; iară eu zic de Hristos şi de besearică.

33 Deci, dar, şi voi unul, fieştecarele, aşea să-şi iubească pre muiarea sa, ca şi pre sine, iară muiarea să se teamă de bărbat.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.