×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ EFESEANI

Capitolul 3

Pavel au învăţat această taină, carea prorocilor şi apostolilor s-au descoperit, că limbile prin Hristos vor fi părtaşi făgăduinţelor lui Dumnezeu, pre Carele Îl roagă ca să-i întărească cu Duhul întru dreptate înrădăcinaţi, deplin să se înveaţe întru dumnezeieştile taine.

1 Şi pentru aceasta, eu, Pavel, legatul lui Iisus Hristos, pentru voi, neamurile.

2 Pentru că aţi auzit isprăvniciia darului lui Dumnezeu, cel dat mie spre voi.

3 Că după descoperire mi-au arătat mie taina, precum am scris mai înainte pre scurt.

4 DE carea, cetind, puteţi cunoaşte înţelesul mieu în taina lui Hristos,

5 Carea, întru alte neamuri, nu s-au cunoscut de fiii oamenilor, precum s-au descoperit acum sfinţilor Lui apostoli şi prorocilor, întru Duhul:

6 Ca să fie neamurile împreună moşteani şi un trup şi părtaşi făgăduinţei Lui, întru Hristos, prin Evanghelie,

7 Căriia m-am făcut slugă după darul milii lui Dumnezeu, care mi s-au dat mie, după lucrarea puterii Lui;

8 Mie, celui mai mic decât toţi sfinţii, mi s-au dat darul acesta a vesti întru neamuri bogăţiia lui Hristos, cea neurmată,

9 Şi a lumina pre toţia carea easte rân-duiala tainii ceii din veaci ascunsă întru Dumnezeu, Carele au zidit toate prin Iisus Hristos,

10 Ca să se cunoască acum căpeteniilor şi domniilor întru ceale mai presus de ceriuri, prin besearică, înţelepciunea lui Dumnezeu, cea de multe fealiuri,

11 După rânduiala cea mai înainte de veaci, carea o au făcut în Hristos Iisus Domnul nostru.

12 Întru Carele avem îndrăznire şi apropiiare întru nădeajde, prin credinţa Lui.

13 Pentru aceaea, vă rog să nu slăbiţi întru năcazurile meale pentru voi, carea easte mărirea voastră.

14 Pentru aceasta, plec genunchele meale cătră Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos,

15 Dintru carele tot neamul în ceriu şi pre pământ să numeaşte,

16 Ca să vă dea voao după bogăţiia măririi Sale, ca cu puteare să vă întăriţi prin Duhul Lui, întru omul cel dinlăuntru,

17 Ca să lăcuiască Hristos prin credinţă întru inimile voastre, ca, întru dragoste fiind înrădăcinaţi şi întemeiaţi,

18 Să puteţi cunoaşte, împreună cu toţi sfinţii, ce easte lăţimea şi lungimea şi adâncul şi înălţimea,

19 Şi să ştiţi şi dragostea lui Hristos, cea mai presus de ştiinţă, ca să fiţi deplin întru toată plinirea lui Dumnezeu.

20 Iară Celui ce poate face toate mai de prisosit decât ceale ce cearem sau gân-dim, după putearea carea să lucrează în noi,

21 Aceluia fie mărire întru adunarea cea întru Hristos Iisus, întru toate neamurile veacului veacilor! Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.