×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ GALATEANI

Capitolul 6

Cu smerenie trebuie să se ajute deaproapele, nici a griji de laudele altora; şi pururea a face bine, ca în vreamea sa să săcerăm viiaţa de veaci. Iară îndeamnă să se păzească de înşelătorii, carii, îndemnând spre Leage, ei nu o ţin, iară Pavel numai întru Hristos să laudă, întru care nici tăiarea împrejur, nici netăiarea nimica poate, ci făptura cea noao.

1 Fraţilor, de va şi cădea vreun om în vreo greşală, voi, cei duhovniceşti, îndreptaţi pre unul ca acela cu duhul blândeaţelor, păzindu-te pre tine, ca să nu cazi şi tu în ispită.

2 Purtaţi sarcina unul altuia şi aşa veţi plini leagea lui Hristos.

3 Că de să pare cuiva că easte ceva, nimica fiind, pre sine să înşală.

4 Iară fapta sa fieştecine să şi-o ispitească, şi atunci întru sine numai va avea laudă, iară nu întru altul.

5 Că fieştecine sarcina sa va purta.

6 Şi să se unească cel ce să învaţă cuvântul cu cel ce învaţă întru toate bunătăţile.

7 Nu vă amăgiţi, Dumnezeu nu Să batjocoreaşte. Că ce va semăna omul, aceaea va şi secera.

8 Că cel ce samănă în trupul său din trup va săcera stricăciune, iară cel ce samănă întru Duhul, din Duhul va secera viiaţă veacinică.

9 Iară a face binele să nu ne lenevim, că la vreamea sa vom săcera neostenind.

10 Deci, dară, până când avem vreame, să facem lucru bun cătră toţi; iar mai vârtos cătră cei de o credinţă.

11 Vedeţi ce fealiu de carte am scris voao cu mâna mea.

12 Câţi vor să se folosească în trup, aceia vă silesc pre voi să vă tăiaţi împrejur, numai ca să nu paţă gonire pentru crucea lui Hristos.

13 Că nici cei ce să taie împrejur păzesc Leagea, ci le easte voia ca să vă tăiaţi voi împrejur ca în trupul vostru să se laude.

14 Iară mie să nu-mi fie a mă lăuda, fără numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin carele mie lumea s-au răstignit, şi eu lumii.

15 Că în Hristos Iisus nici tăiarea împrejur nimica poate, nici netăiarea împrejur, ci făptura cea noao.

16 Şi câţi vor vieţui cu îndreptarea aceasta, pacea spre ei şi mila, şi spre Israilul lui Dumnezeu.

17 Iară mai mult mie nimenea să nu-mi facă supărare, că eu ranele Domnului Iisus în trupul mieu le port.

18 Darul Domnului nostru Iisus Hristos cu duhul vostru, fraţilor! Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.