×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ CORINTEANI A DOAO

Capitolul 9

Mearge îndemnând spre milostenie tocma şi de prisosit a da. Dojenindu-i ca pentru aceasta să nu să teamă de sărăcie, ci să crează întru dumnezeiasca grijă, şi multe roduri ale milosteniei însemnează.

1 Încă pentru slujba cea cătră sfinţi preste măsură easte a scrie voao.

2 Că ştiu bunăvoinţa voastră, cu carea pentru voi mă laud cătră machidoneani, că Ahaiia s-au gătit din anul trecut, şi râvna cea din voi foarte pre mulţi au îndemnat.

3 Şi am trimis pre fraţii, ca să nu fie deşartă lauda noastră de voi în partea aceasta, ca (precum am zis) să fiţi gata.

4 Ca nu cumva, de vor veni împreună cu mine machidoneanii şi de vor afla pre voi negata, să ne ruşinăm noi (ca să nu zicem voi, în statul acesta al laudei).

5 Drept aceaea, de lipsă a fi am gândit a îndemna pre fraţi ca să meargă mai înainte la voi şi să gătească blagosloveniia voastră cea mai înainte făgăduită, ca să fie aceaea gata aşa ca o blagoslovenie, iară nu ca o lăcomie.

6 Iară aceasta zic: Cel ce seamănă puţin puţin va şi secera, iară cel ce seamănă întru blagoslovenie întru blagoslovenie va şi săcera.

7 Fieştecarele, precum să îndură cu inima, nu dintru păreare de rău sau de silă; că pre dătătoriul de bunăvoie iubeaşte Dumnezeu.

8 Şi putearnic easte Dumnezeu să înmulţască tot darul întru voi, ca întru toate pururea toată îndestularea să aveţi şi să prisosiţi spre tot lucrul bun.

9 Precum easte scris: „Împărţit-au, dat-au săracilor. Dreptatea Lui rămâne în veac”.

10 Şi Cel ce dă sămânţă sămânătoriului să vă dea şi pâine de mâncare şi să înmulţască sămânţa voastră şi să crească roadele dreptăţii voastre.

11 Ca întru toate să vă îmbogăţiţi spre toată adevericiunea, carea lucrează prin noi, mulţămită lui Dumnezeu.

12 De vreame ce deregătoriia slujbei aceştiia nu numai plineaşte lipsele sfinţilor, ci şi prisoseaşte prin multe mulţemite lui Dumnezeu.

13 (Prin adeverirea slujbei aceştiia mărind pre Dumnezeu întru plecăciunea mărturisirei noastre, spre Bunăvestirea lui Hristos şi întru bună-voinţa împreunării cătră dânşii, şi cătră toţi).

14 Şi cu rugăciunea lor pentru voi, carii poftesc de la voi, pentru darul lui Dumnezeu cel de prisosit întru voi.

15 Iară mulţămită lui Dumnezeu pentru darul Lui cel nespus.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.