×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ CORINTEANI A DOAO

Capitolul 6

Îi îndeamnă să nu să lenevească cu darul cel luoat, arătând cât s-au nevoit ca să se facă slujitoriu ales lui Dumnezeu şi dojenindu-i să se ferească de ospăţul şi împreunarea necredincioşilor.

1 Iară împreună lucrând, vă şi rugăm ca să nu luoaţi voi darul lui Dumnezeu în deşert.

2 Că zice: „În vreame priimită te-am ascultat şi în zioa mântuirii ţ-am ajutat ţie”. Iată, acum e vreame bine priimită, iată, acum e zioa mântuirei,

3 Întru nimica nedând nici o sminteală, ca slujba noastră să nu să defaime,

4 Ci întru toate puindu-ne pre noi înainte, ca slugile lui Dumnezeu, întru multă patimă, în necazuri, în nevoi, în strânsori,

5 Întru bătăi, în temniţă, în zărvi, în oste-neale, în privegheri, în posturi,

6 Întru curăţie, în ştiinţă, întru îndelungă răbdare, în bunătate, întru Duhul Sfânt, în dragoste nefăţarnică,

7 Întru cuvântul adevărului, în putearea lui Dumnezeu, prin armele dreptăţii, ceale de-a dreapta şi ceale de-a stânga,

8 Prin mărire şi ocară, prin grăire de rău şi laudă, ca nişte înşelători şi adevăraţi,

9 Ca nişte necunoscuţi şi cunoscuţi, ca nişte muritori, şi, iată, sântem vii, ca nişte pedepsiţi, şi nu omorâţi,

10 Ca nişte întristaţi, iară pururea bucu-rându-ne, ca nişte săraci, iară pre mulţi îmbogăţind, ca nimica având, şi toate avân-du-le.

11 Gura noastră s-au deşchis cătră voi, corinteani, inima noastră s-au lărgit.

12 Nu vă strâmtoraţi întru noi, ci vă strâmtoraţi în pântecele vostru.

13 Iară aceaeaşi răsplătire (ca unor fii vă grăiesc), lărgiţi-vă şi voi.

14 Nu vă înjugareţi într-alt jug cu cei necredincioşi, că ce împărtăşire are dreptatea cu fărădeleage? Sau ce împreunare are lumina cu întunearecul?

15 Sau ce unire are Hristos cu Veliar? Sau ce parte easte credinciosului cu cel necredincios?

16 Sau ce însoţire easte besearicii lui Dumnezeu cu idolii? Că voi sânteţi besearica lui Dumnezeu celui viu, precum au zis Dumnezeu că: „Voiu lăcui întru ei şi voiu umbla şi voiu fi lor Dumnezeu, şi aceia vor fi Mie norod”.

17 Pentru aceaea: „Ieşiţi din mijlocul lor, şi vă osăbiţi, zice Domnul, şi de necurat să nu vă atingeţi şi Eu voiu priimi pre voi.

18 Şi voiu fi voao Tată, şi voi veţi fi Mie fii şi feate”, zice Domnul Atotţiitoriul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.