×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ CORINTEANI A DOAO

Capitolul 13

Cu certare să laudă celor ce au păcătuit ca să-i chiiame la pocăinţă, ca nu venind la ei să se silească a-i certa greu, cu putearea cea dată de la Hristos, a Căriia virtute ar trăbui în sineşi cu adevărat a o cunoaşte şi adaoge îndemnare de obşte, şi închinăciunea.

1 Iată, a treia oară cu aceasta viu la voi, în gura a doao şi a trei mărturii va sta tot cuvântul.

2 Am zis mai înainte, şi a doao oară zic mai înainte, ca cum aş fi fost de faţă la voi, şi acum, nefiind de faţă, scriu celor ce mai înainte au păcătuit, şi altora tuturor, că, de viu veni iarăşi, nu voiu răbda.

3 De vreame ce căutaţi adeverirea lui Hristos, Celui ce grăiaşte întru mine, Carele întră voi nu easte neputincios, ci putearnic întru voi,

4 Că, de S-au şi răstignit dintru neputinţă, iară viu easte din putearea lui Dumnezeu, pentru că şi noi sântem neputincioşi întru El, ci vom fi vii împreună cu El, din putearea lui Dumnezeu spre voi,

5 Pre voi înşivă vă ispitiţi, de sânteţi întru credinţă, pre voi înşivă vă adeveriţi. Au nu vă cunoaşteţi pre voi, că Iisus Hristos easte întru voi? Fără numai de sânteţi doară netreabnici.

6 Ci nădăjduiesc că veţi cunoaşte că noi nu sântem netreabnici.

7 Iară mă rog lui Dumnezeu să nu faceţi nici un rău, nu ca să ne arătăm noi lămuriţi, ci ca să faceţi voi binele, iară noi ca nişte netreabnici să fim.

8 Că nu putem ceva împrotiva adevărului, ci pentru adevăr.

9 Că ne bucurăm când noi sântem slabi, iară voi sânteţi tari. Iar pentru aceasta ne şi rugăm, ca voi să fiţi desăvârşit.

10 Pentru aceaea, aceastea scriu nefiind de faţă la voi, ca fiind de faţă să nu lucrez mai aspru făcând după putearea carea mi-au dat mie Domnul spre zidire, iar nu spre stricare.

11 Deci, fraţilor, bucuraţi-vă, fiţi desăvârşit, mângăiaţi-vă, una să gândiţi, pace să aveţi, şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi.

12 Închinaţi-vă unul altuia cu sărutare sfântă, închină-să voao sfinţii toţi.

13 Darul Domnului Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împreunarea Sfântului Duh cu voi, cu toţi! Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.