×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ CORINTEANI A DOAO

Capitolul 12

Povesteaşte vedeniile ceale ce i să făcusă mai înainte de patrusprăzeace ani, şi de îmbolditura trupului ce i s-au dat, arătând că l-au silit să se laude, macar că trebuia să-l laude ei, pentru facerile de bine ce au luat de la el, pentru a cărora mântuire îi gata a să şi jârtvi. Ci să teame ca nu venind la ei să afle careva împărecheaţi şi cu alte încă sminteale învăluiţi.

1 Însă a mă lăuda nu-mi easte de folos, că voiu veni întru vedeniile şi descoperirile Domnului.

2 Ştiu pre un om întru Hristos, mai înainte cu patrusprăzeace ani (au în trup, nu ştiu, au afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie), că s-au răpit unul ca acela până la al treilea ceriu.

3 Şi ştiu pre acela om (au în trup, au afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie),

4 Că s-au răpit în raiu şi au auzit cuvinte ascunsă, care nu easte slobod omului a le grăi.

5 Pentru unul ca acela mă voiu lăuda, iară de mine nu mă voiu lăuda, fără numai întru neputinţele meale.

6 Că de voiu şi vrea să mă laud, nu voiu fi fără de minte, că adevărul voiu grăi, iară las, ca să nu cugete ineva de mine mai mult decât veade sau aude ceva de la mine.

7 Şi pentru mulţimea descoperirilor, ca să nu mă înalţ, datu-mi-s-au mie îmbolditoriu trupului îngerul satanii, ca să mă bată preste obraz, ca să nu mă înalţ.

8 Pentru care lucru, de trei ori pre Domnul am rugat ca să-l delunge de la mine.

9 Şi mi-au zis mie: „Destul easte ţie darul Mieu; că putearea Mea întru neputinţe să face desăfârşită”. Cu dulceaţă, dară, mă voiu lăuda mai mult întru neputinţele meale, ca să lăcuiască întru mine putearea lui Hristos.

10 Pentru aceaea, mă bucur întru neputinţe, întru defăimări, în nevoi, în goane, întru strâmtori pentru Hristos, căci, când slăbesc, atunci sânt tare.

11 Făcutu-m-am fără de minte lăudându-mă, voi m-aţi silit, că eu trebuia să mă laud de la voi, că nimica nu sânt mai de jos decât apostolii cei mai mari, măcar că nimica sânt.

12 Că seamnele apostolului s-au făcut întru voi, întru toată răbdarea, prin seamne şi minuni şi puteri.

13 Că de easte aceaea, pentru carea să fiţi mai de jos decât alte besearici? Fără numai că eu nu v-am făcut supărare? Iertaţi mie nedreptatea aceasta.

14 Iată, a treia oară cu aceasta gata sânt a veni la voi, şi nu voiu supăra pre voi, că nu caut ale voastre, ci pre voi; Că nu sânt deatori fiii să agonisească părinţilor, ci părinţii fiilor.

15 Iară eu cu dulceaţă voiu cheltui şi mă voiu cheltui şi pre mine pentru sufletele voastre, măcar că, mai mult iubindu-vă pre voi, mai puţin sânt iubit de voi.

16 Ci, fie! Eu nu v-am îngreoiat pre voi, ci, fiind isteţ, cu meşteşug v-am prins pre voi.

17 Au, doară, prin cineva din cei ce i-am trimis la voi v-am jefuit pre voi?

18 Rugat-am pre Tit şi împreună cu el am trimis pre fratele. Au, doară, v-au jefuit Tit? Au nu cu un duh am umblat? Au nu pre acealeaşi urme?

19 Au iară vă pare că ne îndreptăm înaintea voastră? Înaintea lui Dumnezeu întru Hristos grăim, şi aceastea toate, iubiţii miei, pentru a voastră zidire.

20 Că mă tem ca nu cumva, deaca voiu veni, să vă aflu precum nu voiesc, şi eu să mă aflu voao precum nu voiţi, să nu cumva să fie prigoniri, pizme, mânie, sfezi, clevete, şoapte, sumeţii, netocmire.

21 Ca nu, iară, deaca voiu veni, să mă smerească Dumnezeul mieu la voi, şi voiu plânge pre mulţi carii au păcătuit mai înainte şi nu s-au pocăit de necurăţie şi de curvie şi de spurcăciunea carea au făcut.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.