×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA DINTĂIU A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ CORINTEANI

Capitolul 9

Pavel nu luoa hrană de la corinteani, cărora le propoveduia ca să curme toată pricina smintealei; macar că aceasta cu multe dovediri arată a fi slobod, ci în tot chipul să întoarnă, ca pre mai mulţi să aducă la cinstea lui Dumnezeu. Îndeamnă pre corinteani spre urmarea celor ce aleargă în locul cel de priveală sau în luptă să oştesc, şi a-şi smeri trupul zice.

1 Au, doară, nu sânt apostol? Au nu sânt slobod? Au nu pre Iisus Hristos, Domnul nostrum, L-am văzut? Au nu lucrul mieu voi sânteţi în Domnul?

2 De nu sânt apostol altora, iară voao cu adevărat sânt, că peceatea apostoliei meale voi sânteţi în Domnul?

3 Răspunsul mieu de la cei ce mă întreabă pre mine acesta easte.

4 Au, doară, nu avem puteare a mânca şi a bea?

5 Au, doară, nu avem puteare pre o soră muiare să purtăm, ca şi alţi apostoli, şi fraţii Domnului şi Chifa?

6 Sau, doară, eu numai şi Varnava nu avem puteare a face aceasta?

7 Cine slujeaşte în oaste vreodată cu leafa sa? Sau cine sădeaşte vie şi din roada ei nu mănâncă? Sau cine paşte turma şi din laptele turmei nu mănâncă?

8 Au, doară, după om aceastea grăiesc? Au nu şi leagea grăiaşte aceastea?

9 Că în Leagea lui Moisi easte scris: „Să nu legi gura boului ce trieră”. Au, doară, de boi e grijă lui Dumnezeu?

10 Au, doară, pentru noi cu adevărat zice? Că pentru noi s-au scris, că întru nădeajde cel ce ară deatoriu easte să are, şi cel ce trieră cu nădeajde de nădeajdea sa trebuie să aibă parte.

11 Deaca am sămănat noi, voao, ceale duhovniceşti, au mare lucru easte de vom săcera noi ale voastre ceale trupeşti?

12 Deaca au parte alţii de putearea voastră, pentru ce nu mai bine noi? Ci nu am făcut după putearea aceasta, ci toate le răbdăm, ca să nu dăm vreo împiedecare Evangheliei lui Hristos.

13 Au nu ştiţi că cei ce lucrează ceale sfinte din besearică mănâncă? Şi carii slujesc oltariului cu oltariul să împărtăşesc?

14 Aşea şi Domnul au rânduit ca cei ce propoveduiesc Evangheliia din Evanghelie săe se hrănească.

15 Iară eu nici una de aceastea nu am făcut şi nu am scris aceastea, ca să se facă cu mine aşea. Că mai bine easte mie a muri, decât lauda mea cineva să o facă înzădarnică.

16 Că, de vestesc, nu-mi easte mie laudă, că datoriia mă sileaşte. Iară amar mie easte de nu voiu vesti.

17 Că, de fac aceasta din voie, plată am, iară de fac de silă, deregătoriia îmi easte mie încredinţată.

18 Ce plată easte mie? Ca, binevestind Evangheliia, făr’ de plată să spuiu Evangheliia lui Hristos, ca să nu fac eu după putearea mea cum nu să cade întru Bunavestire.

19 Că, slobod fiind de toate, tuturor m-am făcut rob, ca pre mai mulţi să dobândesc.

20 Făcutu-m-am jidovilor ca un jidov, ca pre jidovi să-i dobândesc; celor de supt leage, ca un supus legii (nefiind eu supt leage), ca pre cei de supt leage să-i dobândesc.

21 Celor fără de Leage ca un fără de Leage (nefiind eu fără de Leage lui Dumnezeu, ci întru Leage lui Hristos), ca să dobândesc pre cei făr’ de Leage.

22 Făcutu-m-am celor neputincioşi ca un neputincios, ca pre cei neputincioşi să-i dobândesc. Tuturor, toate m-am făcut, ca oricum pre vreunii să mântuiesc.

23 Iară aceasta fac pentru Evanghelie, ca să mă fac părtaş ei.

24 Au nu ştiţi că cei ce aleargă în locul cel de priveală, toţi, adecă, aleargă, iară unul ia daruri? Aşea să alergaţi, ca să luoaţi.

25 Şi tot cel ce să oşteaşte de toate să con-tineaşte, şi aceia, adecă, ca să ia cunună stricăcioasă; iară noi, nestricăcioasă.

26 Eu, drept aceaea, aşea alerg, nu ca cum nu aş fi. Aşea dau războiu, nu ca când aş fi bătând văzduhul.

27 Ci-mi muncesc trupul mieu şi-l supuiu robiei, ca nu cumva, altora propoveduind, însumi să mă fac netreabnic.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.