×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA DINTĂIU A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ CORINTEANI

Capitolul 8

Macar că din sine ar fi slobod a mânca din ceale jărtvite idolilor, fiindcă idolul nici o lucrare sau puteare nu are, însă acealea cu împrotivirea cunoştinţii, sau cu sminteala celor slabi nu trebuie să se mânce. Nici a mânca sau a nu mânca face pre om mai bun.

1 Iară pentru ceale ce să jertvesc idolilor, ştim, că toţi avem ştiinţă; însă ştiinţa face măreţ, iară dragostea zideaşte.

2 De să pare cuiva că ştie ceva, încă nimica nu au cunoscut, precum să cade a cunoaşte.

3 Iară de iubeaşte cineva pre Dumnezeu, acela cunoscut easte de Dânsul.

4 Iară pentru mâncarea jertvelor idoleşti, ştim că idolul nimica nu easte în lume şi cum că nu easte Dumnezeu altul, fără numai Unul.

5 Că deşi sânt carii să zic dumnezei, ori în ceriu, ori pre pământ, precum mulţi dumnezei sânt, şi domni mulţi.

6 Iară noao easte un Dumnezeu Tatăl, dintru Carele sânt toate, şi noi întru Dânsul; şi un Domn Iisus Hristos, prin Carele sânt toate, şi noi printr-Însul.

7 Ci nu e întru toţi ştiinţa; iară unii cu ştiinţa idolului până acum, ca cum ar mânca jertva idolească, şi cunoştinţa lor, fiind slabă, să spurcă.

8 Mâncarea nu ne va pune pre noi înaintea lui Dumnezeu, că, nici de mâncăm, nu ne prisoseaşte, nici de nu mâncăm, ne lipseaşte.

9 Ci vedeţi ca nu cumva slobozeniia voastră ă fie sminteală celor neputincioşi.

10 Că de te va vedea oarecine pre tine, cel ce ai ştiinţă, şezând în capişte, au nu ştiinţa lui, neputincioasă fiind, să va zidi a mânca ceale jertvite idolilor?

11 Şi va peri fratele tău cel neputincios, întru ştiinţa ta, pentru carele Hristos au murit.

12 Şi aşea, păcătuind asupra fraţilor şi bătând cunoştinţa lor cea neputincioasă, asupra lui Hristos păcătuiţi.

13 Drept aceaea, deaca mâncarea sminteaşte pre fratele mieu, nu voiu mânca carne în veaci, ca să nu fac sminteală fratelui mieu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.