×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA DINTĂIU A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ CORINTEANI

Capitolul 5

Pre corinteani îi probozeaşte, că pre cel ce la arătare în preacurvie trăiaşte l-ar suferi, pre carele nefiind de faţă îl dă satanii, dojănindu-i, ca, curăţind aluatul smintealelor, curaţi să slujască Paştile. Nici vrea să se meastece ei cu creştinii cei la arătare păcătoşi.

1 Cu adevărat să aude între voi curvie, şi curvie ca aceaea carea nici între păgâni nici între păgâni nu să numeaşte, ca să aibă cineva pre muiarea tătâne-său.

2 Şi voi v-aţi sumeţit, şi nu mai bine aţi plâns, ca să se ia din mijlocul vostru cel ce au făcut fapta aceasta.

3 Eu, dar, nefiind la voi cu trupul, iară cu duhul fiind acolo, iată, am judecat ca cum aş fi de faţă pre cel ce au făcut aceasta aşa.

4 Întru numele Domnului nostru Iisus Hristos, adunându-vă voi şi duhul mieu, cu putearea Domnului nostru Iisus Hristos,

5 Să daţi pre unul ca acela satanei spre perirea trupului, ca sufletul să se mântuiască în zioa Domnului Iisus.

6 Nu easte bună fala voastră. Nu ştiţi că puţin aluoat toată frământătura dospeaşte?

7 Curăţiţi, dară, aluatul cel vechiu, ca se fiţi frământătură noao, precum sânteţi făr’ de aluat. Că Paştile noastre, pentru noi S-au junghiiat Hristos.

8 Drept aceaea, să prăznuim, nu întru aloa-tul cel vechiu, nici în aluoatul răutăţii, şi al vicleşugului, ci întru azimele curăţeni(i)i şi ale adevărului.

9 Scris-am voao în carte să nu vă amestecaţi cu curvarii.

10 Însă nu cu curvarii lumii aceştiia, sau cu lacomii, sau cu răpitorii, sau cu slujitorii idolilor, că amintrilea ar fi trăbuit să ieşiţi din lumea aceasta.

11 Iară acum, am scris voao să nu vă amestecaţi, de va fi vreun frate numit au curvariu, au lacom, au slujitoriu idolilor, au ocărâtoriu, au beţiv, au răpitoriu, cu unul ca acela nici să mâncaţi.

12 Că ce-mi easte mie a judeca pre cei din afară, au nu judecaţi voi pre cei dinlăuntru?

13 Iară pre cei din afară Dumnezeu îi va judeca; scoateţi, drept aceaea, afară pre cel rău dintră voi înşivă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.