×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA DINTĂIU A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ CORINTEANI

Capitolul 2

Arată Pavel că pre Hristos şi pre Acesta răstignit cu mare smerenie şi cu cuvinte adevărate L-au propoveduit corinteanilor, macar că celor mai desăvârşit grăia, şi înţălepciunea cea necunoscută lumii, carea numai cu Duhul lui Dumnezeu să poate cunoaşte, că cel trupesc nu poate cuprinde ceale dumnezeieşti.

1 Şi eu, venind la voi, fraţilor, venit-am nu întru înălţarea cuvântului sau a înţălepciunei, vestind voao mărturisirea lui Dumnezeu.

2 Că nu am judecat a şti ceva întru voi, fără numai pre Iisus Hristos, şi pre Acesta răstignit.

3 Şi eu întru slăbiciune şi în frică şi în cutrămur mare am fost la voi.

4 Şi cuvântul mieu şi propoveduirea mea nu era întru cuvinte îndemnătoare ale înţelepciunei omeneşti, ci întru arătarea Duhului şi a puterii,

5 Ca credinţa voastră să nu fie întru înţelepciunea oamenilor, ci în putearea lui Dumnezeu.

6 Iară înţelepciunea o grăim întru cei desăvârşit; însă înţelepciunea nu a veacului acestuia, nici a domnilor veacului acestuia, carii sânt peritori,

7 Ci grăim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea ascunsă întru taină, carea o au rânduit Dumnezeu mai înainte de veac, spre mărirea noastră.

8 Carea nimenea din domnii veacului acestuia nu o au cunoscut, că, de o ar fi cunoscut, nu ar fi răstignit pre Domnul mărirei;

9 Ci precum easte scris: „Ceale ce ochiul nu au văzut şi ureachiia nu au auzit şi la inima omului nu s-au suit, care au gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pre Dânsul”.

10 Iară noao Dumnezeu ne-au descoperit prin Duhul Său că Duhul toate le cearcă, şi adâncurile lui Dumnezeu.

11 Că cine ştie din oameni ale omului, fără numai duhul omului, carele easte într-însul. Aşea şi ale lui Dumnezeu nimenea nu le ştie, fără numai Duhul lui Dumnezeu.

12 Iară noi nu am luoat duhul lumii, ci Duhul, Carele easte de la Dumnezeu, ca să ştim ceale ce sânt de la Dumnezeu dăruite noao.

13 Carele şi grăim, nu cu cuvinte învăţate ale înţelepciunei omeneşti, ci cu ceale învăţate ale Duhului Sfânt, ceale duhovniceşti cu ceale duhovniceşti asemănându-le.

14 Iară omul cel trupesc nu primeaşte ceale ce sânt ale Duhului lui Dumnezeu, că nebunie sânt lui şi nu le poate înţăleage, căci duhovniceaşte să judecă.

15 Iară cel duhovnicesc le judecă toate, iară el de nimene nu să judecă;

16 Că cine au cunoscut gândul Domnului? Cine-L va învăţa pre El? Iară noi gândul lui Hristos avem.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.