×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA DINTĂIU A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ CORINTEANI

Capitolul 16

După ce îndemnasă a culeage milostenie pentru creştinii cei din Ierusalim, le laudă pre Timoteiu şi casa lui Stefana. După aceaea, adaogă închinăciune.

1 Iară pentru milosteniia carea easte pentru sfinţi, precum am rânduit besearicilor Galatii, aşea şi voi să faceţi.

2 În zioa dintâiu a săptămânii, fieştecarele din voi să puie la sane, strângând ce să va îndura, ca nu deaca viu veni, atunci să se facă strânsoarea.

3 Iară după ce voiu veni, pre carii veţi socoti, pre aceia cu cărţi îi voiu trimite să ducă darul vostru în Ierusalim.

4 Iară de să va cuvini să mă duc şi eu, cu mine vor mearge.

5 Iară voiu veni la voi când voiu treace Machidoniia (că prin Machidoniia voiu să trec).

6 Şi la voi, de să va întâmpla, voiu zăbovi sau voiu şi ierna, ca să mă petreaceţi voi oriîncătro voiu mearge.

7 Că nu vreau să văz pre voi acum trecând, că am nădeajde câtăva vreame să rămâiu la voi, de va îngădui Domnul.

8 Şi voiu rămânea în Efes până la Rusalii.

9 Că mi s-au deşchis mie uşe mare şi spre folos. Şi protivnici sânt mulţi.

10 Iară de va veni Timoteiu, socotiţi să fie fără de frică la voi, că lucrul Domnului lucrează, ca şi eu.

11 Şi nimene să nu-l necăjească, ci să-l petreaceţi cu pace, ca să vie la mine, că îl aştept pre el cu fraţii.

12 Iară de fratele Apolos mult m-am rugat ca să vie la voi cu fraţii, şi nicidecum nu i-au fost voia să vie acum; iară va veni când va afla vreame.

13 Priveghiiaţi, staţi în credinţă, îmbărbăta-ţi-vă, întăriţi-vă.

14 Toate ale voastre din dragoste să fie.

15 Şi vă rog pre voi, fraţilor, ştiţi casa lui Stefana, că easte pârga Ahaiei şi spre slujba sfinţilor s-au rânduit pre sine.

16 Ca şi voi să vă supuneţi unora ca aceştia, şi la tot cel ce împreună lucru şi să osteneaşte.

17 Iară mă bucur de venirea lui Stefana şi a lui Fortunat şi a lui Ahaic, căci lipsa voastră aceştia o au plinit.

18 Că au făcut să odihnească sufletul mieu şi al vostru. Să cunoaşteţi, dar, pre unii ca aceştia.

19 Închină-să voao besearicile Asiei. Închină-să voao întru Domnul mult Achila şi Prischila, cu adunarea cea din casa lor.

20 Închină-să voao fraţii toţi. Închinaţi-vă unul altuia cu sărutare sfântă.

21 Închinăciune cu mâna mea, a lui Pavel.

22 Cel ce nu iubeaşte pre Domnul nostrum Iisus Hristos să fie anatema, maranata.

23 Darul Domnului nostru Iisus Hristos cu voi.

24 Dragostea mea cu voi, cu toţi, întru Hristos Iisus! Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.