×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA DINTĂIU A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ CORINTEANI

Capitolul 13

Arată lipsa dragostii, deatoriile ei, necurmata petreacere şi mărimea preste credinţă şi nădeajde, şi preste cealealalte daruri dumnezeieşti.

1 De aş grăi în limbile omeneşti şi îngereşti, iară dragoste nu am,făcutu-m-am ca nişte aramă sunătoare şi chimval răsunătoriu.

2 Şi de aş avea prorocie, şi de aş şti toate tainele şi toată ştiinţa, şi de aş avea toată credinţa, cât să mut şi munţii, iară dragoste nu am, nimica nu sânt.

3 Şi de aş împărţi toată avuţiia mea şi aş da trupul mieu să-l arză, iară dragoste nu am, nici un folos nu-mi easte.

4 Dragostea îndelungă rabdă, să milostiveaşte. Dragostea nu pizmuiaşte, dragostea nu să îndărătniceaşte, nu să trufeaşte.

5 Nu să poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu să întărâtă, nu gândeaşte răul.

6 Nu să bucură de nedreptate, ci să bucură de adevăr.

7 Toate le sufere, toate le creade, toate le nădăjduiaşte, toate le rabdă.

8 Dragostea niciodată nu cade, măcar prorociile de vor lipsi, măcar limbile de vor înceta, măcar ştiinţa de să va strica.

9 Că de o parte cunoaştem, şi de o parte prorocim.

10 Iară când va veni cea deplină, atunci cea de o parte va înceta.

11 Când eram prunc, ca un prunc grăiam, ca un prunc gândeam, ca un prunc cugetam. Iară deaca m-am făcut bărbat, am lăpădat ceale prunceşti.

12 Că vedem acum ca prin oglindă în gâcitură; iară atunci, faţă cătră faţă. Acum cunosc de o parte; iară atunci voiu cunoaşte, precum şi cunoscut sânt.

13 Şi acum, rămâne credinţa, nădeajdea, dragostea, aceaste trei; iară mai mare dintre aceastea easte dragostea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.