×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ ROMANI

Capitolul 7

Întru asemănarea muierii a căriia au murit bărbatul, noi prin Hristos ne-am dezlegat de leage, cu carea poftele păcatelor era mai putearnice, ca să slujim lui Hristos întru înnoirea Duhului. Iară cu prilejul legii ce judecă păcatul, mai tare au răsărit şi au crescut păcatul, macar că leagea sfântă easte şi sufletească. Ci încă şi acum, împrotivindu-să aprinderea trupului, ne îndemnăm, macar şi luptându-ne, spre ceale ce, după înţeleagere, le urâm şi legii sânt împrotivitoare.

1 Au nu ştiţi, fraţilor (că celor ce ştiu leagea grăiesc), că leagea stăpâneaşte pre om în câtă vreame trăiaşte?

2 Că muiarea cu bărbat legată easte bărbatului până când trăiaşte el, din leage, iară de i-au murit bărbatul ei, s-au dezlegat de leagea bărbatului.

3 Drept aceaea, trăind bărbatul ei, preacurvă să chiiamă de easte cu alt bărbat; iară de va muri bărbatul ei, slobodă easte de leage, ca să nu fie ea preacurvă, fiind cu alt bărbat.

4 Drept aceaea, fraţii miei, şi voi v-aţi omorât legii prin trupul lui Hristos, ca să fiţi voi ai altuia, Carele S-au sculat din morţi, ca să aducem roadă lui Dumnezeu.

5 Căci, când eram în trup, patimile păcatelor ceale prin leage lucra întru mădulările noastre, ca să rodească morţii.

6 Iară acum, ne-am slobozit de leage, murind aceaea întru carea eram ţinuţi, ca să slujim noi lui Dumnezeu întru înnoirea Duhului, iară nu întru învechitura scripturii.

7 Ce, dară, vom zice? Au, doară, leagea păcat easte? Să nu fie! Ci păcatul nu am cunoscut fără numai prin leage. Că pofta nu o aş fi ştiut, de nu ar fi zis leagea: „Să nu pofteşti!”

8 Ci prilej luând păcatul prin poruncă, au lucrat întru mine toată pofta ta. Că fără de leage păcatul era mort.

9 Şi eu trăiam fără de leage oarecând, iară venind porunca, păcatul au înviiat,

10 Şi eu am murit! Şi mi s-au aflat mie porunca, carea era spre viiaţă, aceasta a fi spre moarte.

11 Că păcatul, prilej luând prin poruncă, m-au amăgit şi, prin aceaea, m-au omorât.

12 Drept aceaea, leagea sfântă easte, şi porunca sfântă şi dreaptă şi bună.

13 Au, doară, ce era bun mie mi s-au făcut moarte? Să nu fie! Ci păcatul, ca să se arate păcat, prin cel bun mi-au făcut mie moarte, ca să fie preste măsură păcătuind păcatul, prin poruncă.

14 Iară ştim că leagea duhovnicească easte; iară eu sânt trupesc, vândut supt păcat.

15 Că ceaea ce fac nu ştiu, că nu carea voiesc eu aceasta fac, ci carea urăsc aceaea lucrez.

16 Iară de fac aceasta carea nu voiesc, laud leagea că easte bună.

17 Şi acum nu eu fac aceaea, ci păcatul carele lăcuiaşte întru mine.

18 Că ştiu că nu lăcuiaşte întru mine, adecă în trupul mieu, ce easte bun. Că a voi să află la mine, iară a face binele nu aflu;

19 Că nu fac binele care voiesc, ci răul care nu voiesc, acela-l fac.

20 Iară de fac aceasta carea eu nu voiesc, iată, nu fac eu aceasta, ci păcatul care lăcuiaşte întru mine.

21 Aflu, drept aceaea, leage mie, celui ce voiesc să fac binele, că ce e rău la mine să află.

22 Că împreună mă veselesc cu leagea lui Dumnezeu, după omul cel dinlăuntru.

23 Iară văz altă leage întru mădulările meale oştindu-să împrotiva legii minţii meale şi dându-mă pre mine rob legii păcatului, carea easte întru mădulările meale.

24 Ticălos om sânt eu! Cine mă va izbăvi de trupul morţii aceştiia?

25 Mulţămesc lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Domnul nostru! Deci, dară, eu însumi, cu mintea mea, slujesc legii lui Dumnezeu, iară cu trupul, legii păcatului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.