×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ ROMANI

Capitolul 4

Nu din faptele legii să întâmplă îndreptarea, ci din credinţa în Dumnezeu, carea lui Avraam s-au socotit spre dreptate, mai înainte de ce i s-au dat tăiarea împrejur, cum că va fi nu cu leagea, ci cu dreptatea credinţei, tată tuturor celor ce urma credinţii Lui şi au crezut lui Dumnezeu cum că va fi tată a multor neamuri prin sămânţa cea făgăduită lui, macar că şi el şi Sara, muiarea lui, trecusă anii de a naşte.

1 Deci, ce vom zice: Avraam, părintele nostrum, să fie aflat după trup?

2 Că de s-au îndreptat Avraam din fapte, are laudă, ci nu la Dumnezeu.

3 Că ce zice Scriptura? „Crezut-au Avraam lui Dumnezeu şi s-au socotit lui spre dreptate”.

4 Iară celui ce lucră, plata nu i să soco-teaşte după dar, ci după deatorie.

5 Iară celui ce nu lucră, ci creade întru Cel ce îndreptează pre cel păcătos, să socoteaşte lui credinţa spre dreptate.

6 Precum şi David zice fericire a fi omului căruia Dumnezeu îi socoteaşte dreptatea făr’ de fapte:

7 „Fericiţi cărora s-au iertat fărdelegile şi cărora s-au acoperit păcatele,

8 Fericit bărbatul căruia nu-i va socoti Domnul păcatul!”

9 Fericirea, dar, aceasta întru tăiarea împrejur easte numai, au şi întru netăiarea împrejur? Că zicem că: „S-au socotit lui Avraam credinţa spre dreptate”.

10 Dar cum s-au socotit lui? Întru tăiarea împrejur fiind, au întru netăiarea împrejur? Nu întru tăiarea împrejur, ci întru netăiarea împrejur.

11 Şi au luat semnul tăierii împrejur, peceatea dreptăţii credinţii carea easte întru netăiarea împrejur, ca să fie el tată tuturor celor ce cred prin netăiarea împrejur, ca să li să socotească şi lor spre dreptate,

12 Şi să fie, adecă, tată tăierii împrejur, nu numai celor ce sânt din tăiarea împrejur, ci şi celor ce umblă în urmele credinţei carea au fost întru netăiarea împrejur a părintelui nostru Avraam,

13 Că nu prin leage easte lui Avraam făgăduinţa, sau săminţii lui, ca să fie el moştenitoriu lumii, ci prin dreptatea credinţei.

14 Că de sânt cei din leage moşteani, înzădarnică s-au făcut credinţa şi s-au stricat făgăduinţa,

15 Că leagea mânie lucrează, că, unde nu easte leage, acolo nici călcare de leage nu easte.

16 Pentru aceasta din credinţă, ca după dar să fie stătătoare făgăduinţa la toată seminţiia, nu numai celui ce easte din leage, ci şi celui ce easte din credinţa lui Avraam, carele easte tată noao, tuturor,

17 Precum easte scris că: „Tată a multor neamuri te-am pus”, înaintea lui Dumnezeu, Căruia ai crezut, Carele înviiază morţii şi chiiamă ceale ce nu sânt ca cum ar fi;

18 Carele, mai presus de nădeajde, au crezut întru nădeajde, că va fi el tată a multor neamuri, după cum i s-au zis: „Aşea va fi sămânţa ta”;

19 Şi, neslăbind în credinţă, nu s-au uitat la trupul său cel mai mort, fiind mai de o sută de ani, şi la omorâciunea pântecelui Sarei;

20 Şi întru făgăduinţa lui Dumnezeu nu s-au îndoit cu credinţa, ci s-au întărit cu credinţa, dând mărire lui Dumnezeu,

21 Şi deplin ştiind că ce i-au făgăduit putearnic easte şi a face.

22 Pentru aceaea, s-au socotit lui spre dreptate.

23 Şi nu easte scris pentru el numai că s-au socotit lui,

24 Ci şi pentru noi, cărora va să ni să soco-tească, celor ce creadem întru Cel ce au sculat pre Iisus, Domnul nostru, din morţi,

25 Carele S-au dat pentru păcatele noastre şi S-au sculat pentru îndreptarea noastră.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.