×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

FAPTELE APOSTOLILOR

Capitolul 6

Aleagerea celor şeapte diiaconi. Credincioşii în toată zioa să adaogă. Stefan face minuni, asupra căruia mulţi jidovi să scoală şi, neputându-l arăta mincinos, cu mărturii mincinoasă să nevoiesc a-l asupri.

1 Şi în zilele acealea, înmulţindu-să ucenicii, au făcuta gâlceavă elinii împrotiva jidovilor, căci văduvele lor era nesocotiteb întru slujba de toate zilele.

2 Şi chemând cei doisprăzeace mulţimea ucenicilor, au zis: „Nu e cuviosc ca, lăsând noi cuvântul lui Dumnezeu, să slujim measelor.

3 Socotiţi, drept aceaea, fraţilor, dintre voi şeapte bărbaţi mărturisiţi, plini de Duhul Sfânt şi de înţălepciune, pre carii să-i punem preste treapta aceasta.

4 Iară noi întru rugăciune şi întru slujba cuvântului vom petreace”.

5 Şi au plăcut cuvântul înaintea a toată mulţimea. Şi au ales pre Stefan, bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, şi pre Filip şi pre Prohor şi pre Nicanor şi Timon şi pre Parmen, şi pre Nicolae, nimearnicul Antiohiei,

6 Pre carii i-au pus înaintea apostolilor şi, rugându-să, şi-au pus preste ei mâinile.

7 Şi cuvântul lui Dumnezeu creştea şi să înmulţea numărul ucenicilor în Ierusalim foarte, şi multă gloată de preoţi asculta de credinţă.

8 Iară Stefan, plin de credinţă şi de puteare, făcea minuni şi seamne mari în norod.

9 Şi s-au sculat unii din sinagoga ce să zicea a libertinilor şi a chirineanilor şi a alixendreanilor şi a celor de la Chilichiia şi Asiia, pricindu-să cu Stefan.

10 Şi nu putea sta împrotiva înţălepciunii şi Duhului cu Care grăia.

11 Atunci, au pus bărbaţii, carii zicea că: „L-am auzit pre el grăind cuvinte de hulă împrotiva lui Moisi şi a lui Dumnezeu”.

12 Şi au întărâtat pre norod şi pre bătrâni şi pre cărturari şi, năvălind, l-au apucat pre el şi l-au dus în săbor.

13 Şi au pus mărturii mincinoase, carii zicea: „Omul acesta nu înceată grăind cuvinte cu hulă împrotiva acestui loc sfânt.

14 Că l-am auzit pre el zicând că Iisus Nazarineanul, Acesta, va strica locul acesta şi va muta obiceaiurile care au dat noao Moisi”.

15 Şi căutând spre el toţi cei ce şedea în săbor, văzut-au faţa lui ca o faţă de înger.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.