×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

FAPTELE APOSTOLILOR

Capitolul 12

Irod, ucigând pre Iacov, pre Petru îl trimite în temniţă, vrând a-l da jidovilor, după Paşti, să-l ucigă. Ci necurmat rugându-să pentru el besearica, scoţându-să cu ajutoriul îngerului, mare bucurie au adus fraţilor. Şi făcându-să cercare de păzitorii temniţii, Irod să duce în Chesariia şi, neferindu-se de dumnezeiasca cinste ce se aducea de la norod, s-au lovit de la înger şi, mistuindu-să de viermi, au murit.

1 Iară în vreamea aceaea, pus-au Irod împărat mâinile să facă rău unora din besearică.

2 Şi au ucis pre Iacov, fratele lui Ioan, cu sabiia.

3 Şi văzând că plăcea jidovilor, au adios a prinde şi pre Petru, şi era zilele Azimelor.

4 Pre carele şi prinzându-l, l-au băgar în temniţă, dându-l la patru pătrari de sutaşi să-l păzească, vrând după Paşti să-l scoaţă norodului.

5 Deci, Petru să păzea în temniţă, iară rugăciune să făcea neîncetat de la besearică cătră Dumnezeu pentru el.

6 Iară când vrea să-l scoaţă pre el Irod, în noaptea aceaea era Petru dormind între doi ostaşi, legat cu doao lanţuri, şi păzitorii înaintea uşii păzea temniţa.

7 Şi, iată, îngerul Domnului au venita şi lumină au strălucit în casă şi, lovind în coaste pre Petru, l-au deşteptat pre el, zicând: „Scoală curând!” Şi au căzut lanţurile din mâinile lui.

8 Şi au zis îngerul cătră el: „Încinge-te şi încalţă încălţămintele tale!” Şi au făcut aşea şi au zis lui: „Îmbracă haina ta şi vino după mine!”

9 Şi ieşind, mergea după el şi nu ştiia că easte adevărat ceaea ce să făcea prin înger, ci i să părea că vedenie veade.

10 Şi trecând straja cea dintâiu şi cea de a doao, au venit la poarta cea de fier ce duce în cetate, carea sângură s-au deschis lor. Şi ieşind, au trecut o uliţă şi îndatăşi s-au dus îngerul de la el.

11 Şi Petru, viindu-şi în sine, au zis: „Acum ştiu cu adevărat că au trimis Domnul pre îngerul Său şi m-au scos din mâna lui Irod şi din toată aşteptarea norodului jidovilor”.

12 Şi luând aminte, au venit la casa Mariei, mumei lui Ioan, ce să poriclea Marco, unde era mulţi fraţi adunaţi şi făcând rugă.

13 Şi bătând Petru în uşa porţii, au mers o fată să asculte, anume Rodi.

14 Şi cunoscând glasul lui Petru, de bucurie n-au deschis uşa, ci, alergând înlăuntru, au spus că Petru stă înaintea uşii.

15 Iară ei au zis cătră ea: „Au nebunit-ai?” Iară ea întărea că easte aşa. Iară ei zicea: „Îngerul lui easte”.

16 Iară Petru nu înceta bătând. Şi deşchizându-i, l-au văzut pre el şi s-au spăimântat.

17 Şi făcându-le lor cu mâna să tacă, le-au spus cum l-au scos Domnul din temniţă şi au zis: „Spuneţi lui Iacov şi fraţilor aceastea”. Şi ieşind, s-au dus într-alt loc.

18 Iară deacă s-au făcut ziuo, era mare turburare între ostaşi, oare ce să se fie făcut Petru?

19 Iară Irod, cercându-l pre el şi neaflându-l, făcând cercare după ostaşi, au poruncit să-i tragă la chinuri. Şi pogorându-să din Iudeea în Chesariia, au trecut.

20 Şi era Irod mânios pre tiriiani şi pre sidoneani. Iară ei împreună au venit la el plecând pre Vlast, carele era preste cămara împăratului, cerea pace pentru că ţara lor să hrănea din pământul împărătesc.

21 Iară într-o zi rânduită, Irod, îmbrăcat cu haină împărătească, au şezut la divan şi grăia cătră ei.

22 Iară norodul striga: „Glasul lui Dumnezeu şi nu al omului!”

23 Şi îndată l-au lovit pre el îngerul Domnului, pentru că nu au dat mărirea lui Dumnezeu şi, mâncându-l viermii, au murit.

24 Iară cuvântul lui Dumnezeu creştea şi să mulţea.

25 Iară Varnava şi Saul s-au întors din Ierusalim în Antiohiia, după ce au plinit slujba, luând împreună cu sine şi pre Ioan, cel ce să poriclea Marco.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.