×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA IOAN

Capitolul 21

Pescuind ucenicii, îi face Iisus a prinde mulţime de peşti, prin care sămn Petru, prin Ioan, cunoscând pre Domnul, să aruncă în mare. Şi gătind prânz, de dragostea lui Hristos de trei ori întrebându-să, de trei ori ia a paşte oile lui. Şi de viitoarea sa patimă i să aduce aminte. În zădar cercetând despre moartea lui Ioan, nu s-au scris toate faptele lui Hristos.

1 După aceastea, iară S-au arătat Iisus ucenicilor Săi, la Marea Tiveriiadei. Şi S-au arătat aşea:

2 Era împreună Simon Petru şi Toma, carele să zice Geamăn, şi Natanail, carele era din Cana Galileii, şi cei a lui Zevedeiu, şi alţi doi din ucenicii Lui.

3 Zis-au lor Simon Petru: „Mă duc să pescuiesc”. Zis-au ei lui: „Să meargem şi noi împreună cu tine”. Şi au ieşit şi au întrat în corabie îndată, şi întru acea noapte nu au prins nimica.

4 Iară deacă s-au făcut ziuo, stătut-au Iisus la ţermuri; dar nu au cunoscut ucenicii că easte Iisus.

5 Zis-au lor Iisus: „Feţilor, nu cumva aveţi ceva de mâncare?” Răspuns-au ei Lui: „Nu”.

6 Iară El au zis lor: „Aruncaţi mreajea de-a dreapta corabiei şi veţi afla”. Şi au aruncat şi nu mai putea să o tragă de mulţimea peştilor.

7 Deci, au zis ucenicul acela, pre carele iubea Iisus, lui Petru: „Domnul easte”. Iară Simon Petru, auzind că Domnul easte, s-au încins cu fota (că era gol) şi s-au aruncat în mare.

8 Iară ceialalţi ucenici cu luntrea au venit (că nu era departe de pământ, ci ca la doao sute de coţi), trăgând mreajea cu peştii.

9 Iară deacă au ieşit la uscat, văzut-au jeratec zăcând şi peaşte pus pre el şi pâine.

10 Zis-au lor Iisus: „Aduceţi din peaştele care aţi prins acum”.

11 Şi s-au suit Simon Petru şi au tras mreaja la uscat plină de peşti mari, o sută şi cincizeci şi trei. Şi atâţa fiind, nu s-au rupt mreajea.

12 Zis-au lor Iisus: „Veniţi de prânziţi”. Şi nimene nu cuteza din ucenici să-L întreabe pre El: „Tu cine eşti?”, ştiind că easte Domnul.

13 Deci, au venit Iisus şi au luoat pâinea şi le-au dat lor şi peaştele, aşijderea.

14 Cu aceasta, iată, a treia oară S-au arătat Iisus ucenicilor Săi după ce S-au sculat din morţi.

15 Iară după ce au prânzit, au zis Iisus lui Simon Petru: „Simone a lui Iona, iubeşti-Mă mai mult decât aceştia?” Zis-au Lui: „Aşea e, Doamne, Tu ştii că Te iubesc”. Zis-au lui: „Paşte meluşeii Miei”.

16 Zis-au lui iarăşi a doaoa oară: „Simone a lui Iona, iubeşti-Mă?” Răspuns-au Lui: „Aşea e, Doamne, Tu ştii că Te iubesc”. Zis-au Lui: „Paşte oile Meale”.

17 Zis-au lui a treia oară: „Simone a lui Iona, iubeşti-Mă?” Şi s-au întristat Petru, căci i-au zis lui a treia oară: „Iubeşti-Mă?” Şi I-au zis Lui: „Doamne, Tu toate ştii, Tu ştii că Te iubesc”. Zis-au lui Iisus: „Paşte oile Meale.

18 Amin, amin zic ţie. Când erai mai tinăr, te încingeai pre tine însuţi şi umblai unde vreai, iară deacă vei îmbătrâni, întinde-vei mâinile tale şi altul te va încinge şi te va duce unde tu nu vei vrea”.

19 Iară aceasta au zis însemând cu ce moarte va mări pre Dumnezeu. Şi aceasta zicând, i-au zis lui: „Vino după Mine”.

20 Iară întorcându-să Petru, văzut-au pre ucenicul, pre carele iubea Iisus, mergând după El. Carele să şi culcasă la cină pre pieptul Lui şi ziseasă: „Doamne, cine easte cel ce va să Te vânză?”

21 Pre acesta văzindu-l Petru, zis-au cătră Iisus: „Doamne, dar acesta ce e?”

22 Zis-au Iisus lui: „De voiu vrea să rămâie acesta până voiu veni, ce-ţi easte ţie? Tu vino după Mine”.

23 Şi au ieşit cuvântul acesta între fraţi că ucenicul acela nu va muri. Şi nu ziseasă Iisus lui că nu va muri, ci: „De voiu vrea să rămâie acesta până voiu veni, ce-ţi easte ţie?”

24 Acesta easte ucenicul cel ce mărturiseaşte pentru aceastea şi au şi scris aceastea. Şi ştim că adevărată easte mărturisirea lui.

25 Sânt şi altele multe care au făcut Iisus, carea, de s-ar fi scris câte una, nici în toată lumea mi să pare că n-ar încăpea cărţile care s-ar fi scris. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.