×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA IOAN

Capitolul 20

Mariia Magdalina întâiu vine la mormânt, după aceaea, Petru şi Ioan. Aceaea, plângând la mormânt, veade îngeri şi apoi pre Iisus cunoaşte. Carele, arătându-Să apostolilor, pace le pofteaşte. Şi, arătându-le mâinile şi coasta, le dă Duhul Sfânt, ca să iarte păcatele şi să le ţie. Şi iară Tomei, ce nu credea, arătându-să cu ceialalţi ucenici, Îşi dă trupul să-l pipăie: „Fericiţi a fi, zicând, cei ce nevăzind au crezut”. Multe seamne a lui Hristos nu sânt scrisă întru această carte.

1 Iară în zioa cea dintâiu a săptămânei, Mariia Magdalina venit-au de dimineaţă la mormânt, încă fiind întunearec, şi au văzut piiatra luată de pre mormânt.

2 Deci, au alergat şi au venit la Simon Petru şi la celalalt ucenic, pre carele iubea Iisus, şi au zis lor: „Au luoat pre Domnul din mormânt şi nu ştiu unde L-au pus”.

3 Deci, au ieşit Petru şi celalalt ucenic şi au mers la mormânt.

4 Şi alerga amândoi împreună; iară celalalt ucenic au alergat mai curând decât Petru şi au venit mai înainte la mormânt.

5 Şi, plecându-să, au văzut giolgiurile zăcând, dar nu au întrat.

6 Deci, au venit şi Simon Petru după dânsul şi au întrat în mormânt şi au văzut giolgiurile zăcând,

7 Şi măhrama, carea fuseasă pre capul Lui, nu cu giolgiurile împreună zăcând, ci deosebi învăluită într-un loc.

8 Deci, atunci, au întrat şi celalalt ucenic, carele venisă întâiu la mormânt, şi au văzut şi au crezut.

9 Că încă nu ştiia ei Scriptura, că trebuia să înviiază El din morţi.

10 Şi s-au întors ucenicii iarăşi la ai săi.

11 Iară Mariia sta lângă mormânt, plângând afară. Şi plângând, s-au plecat în mormânt.

12 Şi au văzut doi îngeri în veşminte albe şezind, unul de cătră cap, şi altul de cătră picioare, unde zăcusă trupul lui Iisus.

13 Şi i-au zis ei aceia: „Muiare, ce plângi?” Zis-au ea lor: „Că au luoat pre Domnul mieu şi nu ştiu unde L-au pus pre Dânsul”.

14 Şi, după ce au zis aceastea, s-au întors înapoi şi au văzut pre Iisus stând, şi nu ştiia că Iisus easte.

15 Zis-au ei Iisus: „Muiare, ce plângi? Pre cine cauţi?” Iară ei părându-i-să că easte grădinariul, au zis Lui: „Doamne, de L-ai luoat tu pre Dânsul, spune mie unde L-ai pus? Şi eu voiu lua pre El”.

16 Zis-au ei Iisus: „Marie!” Iară ea, întorcându-să, au zis Lui: „Ravuni” (ce să zice „Învăţătoriule”).

17 Zis-au ei Iisus: „Nu te atinge de Mine, că încă nu M-am suit la Tatăl Mieu, ci mergi la fraţii Miei şi le spune lor. Sui-Mă-voiu la Tatăl Mieu şi la Tatăl vostru, şi la Dumnezeul Mieu, şi la Dumnezeul vostru”.

18 Şi au venit Mariia Magdalina vestind ucenicilor că au văzut pre Domnul şi aceastea i-au zis ei.

19 Deci, fiind seară, în zioa aceaea, în zioa cea dintâiu a săptămânii, şi uşile fiind încuiate, unde erau ucenicii adunaţi pentru frica jidovilor, venit-au Iisus şi au stătut în mijloc şi au zis lor: „Pace voao!”

20 Şi aceasta zicând, le-au arătat mâinile şi coasta Sa. Deci, ucenicii s-au bucurat văzind pre Domnul.

21 Şi le-au zis lor Iisus iară: „Pace voao! Precum M-au trimis pre Mine Tatăl, şi Eu trimiţ pre voi”.

22 Şi aceasta zicând, au suflat şi le-au zis lor: „Luoaţi Duh Sfânt;

23 Cărora veţi ierta păcatele, să vor ierta lor. Şi cărora le veţi ţinea, vor fi ţinute”.

24 Iară Toma, unul din cei doisprezeace, carele să chema Geamăn, nu era cu dânşii când au venit Iisus.

25 Deci, zicea lui ceialalţi ucenici: „Am văzut pre Domnul”. Iară el au zis lor: „De nu voiu vedea în mâinile Lui sămnul cuielor şi de nu voiu pune deagetul mieu în sămnul cuielor şi de nu voiu pune mâna mea în coasta Lui, nu voiu creade”.

26 Şi după opt zile, iară era înlăuntru ucenicii Lui şi Toma cu ei. Venit-au Iisus, fiind uşile încuiate, şi au stătut în mijloc şi au zis: „Pace voao!”

27 După aceaea, au zis Tomei: „Adu-ţi deagetul tău încoace şi vezi mâinile Meale, şi ado mâna ta şi o pune în coasta Mea. Şi nu fi necredincios, ci credincios”.

28 Răspuns-au Toma şi au zis: „Domnul mieu şi Dumnezeul mieu!”

29 Zis-au Iisus lui: „Deacă Mă văzuşi, Tomo, crezuşi; fericiţi carii nu au văzut şi au crezut!”

30 Şi au făcut Iisus şi alte seamne multe înaintea ucenicilor Săi care nu s-au scris în cartea aceasta.

31 Iară aceastea s-au scris ca să creadeţi că Iisus easte Hristos, Fiiul lui Dumnezeu. Şi, crezind, să aveţi viiaţă întru numele Lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.