×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA IOAN

Capitolul 2

Iisus, fiind chemat la nuntă, preface apa în vin. Şi din Capernaum, venind în Ierusalim, scoate din besearică pre cei ce vindea şi cumpăra. Şi sămn cerând jidovilor, zice: „Spargeţi besearica aceasta, i proči”. Mulţi pentru seamne au crezut întru numele Lui, cărora El nu să încredea.

1 Şi, în zioa a treia, nuntă s-au făcut în Cana Galileii. Şi era muma lui Iisus acolo.

2 Iară au fost chemat şi Iisus şi ucenicii Lui la nuntă.

3 Şi, sfârşindu-să vinul, au zis muma lui Iisus cătră Dânsul: „Vin n-au”.

4 Zis-au ei Iisus: „Ce e Mie şi ţie, muiare, încă n-au venit ceasul Mieu”.

5 Zis-au muma Lui slugilor: „Orice ar zice voao, faceţi”.

6 Şi era acolo şeasă vasă de piiatră, pusă după curăţiia jidovilor, carele luoa câte doao sau trei veadre.

7 Zis-au lor Iisus: „Umpleţi vasăle de apă”. Şi le-au umplut până sus.

8 Şi le-au zis lor: „Turnaţi acum şi aduceţi nunului”. Şi adusără.

9 Şi, după ce gustă nunul apa, ce să făcusă vin (şi nu ştiia de unde easte; iară slugile care turnasă apa ştiia), strigat-au pre mire nunul,

10 Şi i-au zis lui: „Tot omul întâiu vinul cel bun pune şi, deacă să îmbată, atunci cel mai prost. Iară tu ai ţânut vinul cel bun până acum”.

11 Aceasta au făcut începătura seamnelor Iisus în Cana Galileii şi Ş-au arătat slava Sa. Şi au crezut întru El ucenicii Lui.

12 După aceasta, S-au pogorât în Capernaum El şi muma Lui şi fraţii Lui şi ucenicii Lui, şi acolo nu au şăzut zile multe.

13 Şi era aproape Paştile jidovilor şi S-au suit Iisus în Ierusalim.

14 Şi au găsit în besearică pre cei ce vindea boi şi oi şi porumbi şi pre schimbătorii de bani, şezând.

15 Şi, făcând biciu de ştreanguri, pre toţi i-au scos din besearică, oile şi boii, şi răsipi banii schimbătorilor şi measele le-au răsturnat.

16 Şi celor ce vindea porumbi le-au zis: „Luoaţi aceastea de aicea; şi nu faceţi Casa Tatălui Mieu casă de neguţătorie”.

17 Iară ş-au adus aminte ucenicii Lui că easte scris: „Dragostea Casei Tale mă mâncă pre mine”.

18 Răspuns-au jidovii şi I-au zis Lui: „Ce sămn arăţi noao de faci aceastea?”

19 Răspuns-au Iisus şi le-au zis lor: „Spargeţi besearica aceasta şi în trei zile o voiu rădica”.

20 Şi zisără jidovii: „În patruzeci şi şeasă de ani s-au zidit besearica aceasta! Şi Tu în trei zile vrei să o râdici?”

21 Iară El zicea de besearica trupului Său.

22 Deci, când Să sculă din morţi, ş-au adus aminte ucenicii că aceasta zicea lor şi au crezut Scripturii şi cuvântului, care le zisease Iisus.

23 Iară fiind El în Ierusalim, la sărbătoarea Paştilor, mulţi au crezut întru numele Lui, văzind seamnele Lui, care le făcea.

24 Iară Iisus nu Să încredea pre Sine lor, pentru că El ştiia pre toţi,

25 Şi pentru că nu avea El lipsă ca să-I mărturisească cineva despre om, că El ştiia ce easte în om.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.